Nyhetsarkiv

Bygg Reis Deg 14.-17.10-2015

» Les Mer [Lagt ut: 29.09.2015]

BYGNIGSFERIEN 2016

» Les Mer [Lagt ut: 15.09.2015]

HMS verktøykasse

» Les Mer [Lagt ut: 23.07.2015]

HMS verktøykasse

» Les Mer [Lagt ut: 23.07.2015]

Ansettelser og arbeidsavtaler

» Les Mer [Lagt ut: 23.07.2015]

Ny veileder for valg av seriøse bedrifter

» Les Mer [Lagt ut: 23.07.2015]

Med Naml til The Big Apple

» Les Mer [Lagt ut: 16.07.2015]

Ny veiviser: Bygg uten å søke fra 1. juli

» Les Mer [Lagt ut: 09.06.2015]

RSS nyheter

Privathagen,-et hav av muligheter.

Privathagen en viktig del av anleggsgartnerbransjen

For 10 år siden hentet privathageeieren inspirasjon fra produktkataloger, gjenskapte ofte situasjoner fra bilder i egen hage uten særlig omtanke for helhet og verdien av egenart.Inspirasjon
Hagemesser, artikler i dag og ukepresse og «Make over», før/etter konsepter i TV ca. 20 ulike TV programmer om hage fra inn og utland på kabelnettet er tegn på økende hage interesse. Disse programmene er en medvirkende årsak til at dagens prosjekter er mer idestyrt enn tidligere. Hageeieren er mer opptatt av form og særpreg enn tidligere. Privathagemarkedet ser i større grad de gode ideene som hageprosjektets viktigste startkapital.Tv programmer med forutgående analyser av dagens situasjon vurdert opp mot behov og muligheter som kun begrenses av fantasi gjør dette til et mer krevende marked for bransjen.


 Det er viktig at bransjen fornyer seg og møter de forventninger som skapes. Chelsea flower show er verdens mest prestisjetunge hagedesign konkurranse.  Konkurransen foregår i slutten av mai og er for mange i bransjen en viktig inspirasjonskilde. Konkurransen får fyldig dekning  i TV, dag og ukepresse.se link : http://www.rhs.org.uk/Shows-Events/RHS-Chelsea-Flower-Show/2012 
God design og godt håndverk øker verdien og bidrar til at stadig flere ønsker en grønn investering på egen eiendom. Investerer man penger og arbeid i en velstelt hage, kan man regne med å få over det tredobbelte igjen for det, konkluderer ny rapport. Se link http://www.aftenposten.no/bolig/Velstelt-hage-drar-opp-boligprisene-6807155.html#.T46pJ6NhiK0Ekspresshagen
Inspirasjon, økt kjøpekraft og nye muligheter gir økt aktivitet for anleggsgartnernæringen. De siste årene har det vært et økende marked for privathager. Prosjektene har økt i omfang fra ca 50.000 til vel 500.000, som slett ikke er uvanlig  i dag. Hageeieren prioriterer annerledes i dag, en utviklingsprosess over år med høg egeninnsats er erstattet med et tidsavgrenset prosjekt der hele hagen utvikles samtidig og hvor det er stor fokus på løsninger som krever mindre vedlikehold. Hagen skal gjerne bygges like raskt som tv programmene der den store forvandlingen er konseptet.


Den grønne byggenæringen omsetter for vel 2,5 milliarder årlig, av dette er det rimelig å anta at 30 % ca 800 millioner brukes på privathagen. I tillegg kommer hageprosjekter realisert ved egeninnsats.
God kvalitet lønner seg
Etterspørselen er større enn tilbudet, dette skaper rom for useriøse aktører. De senere år er det dukket opp virksomheter som arbeider i dette vakuumet med kort byggetid, høge priser og lav kvalitet. Dette er i tillegg virksomheter som opererer svart, ofte mangler forsikring og de er forduftet når manglende kvalitet kommer til syne.

.
Det er viktig å merke seg at hageeieren som kjøper disse tjenestene kan bli hengende med skatt og merverdiavgift som ikke er innberettet.
Trenger flere fagfolk
Anleggsgartnerfaget trenger flere fagfolk, tilgangen på fagfolk tilsvarer i dag bare ca 50% av behovet.
Miljø og bærekraft
Fokus på miljø og bærekraft er også et tema når hage prosjekter skal planlegges og gjennomføres. Fortetting i byene samt ekstremnedbør gjør belastningene på avløpsrørene for stor med oversvømmelse som resultat.
Her kan etablering av grønne tak og regnbed være med på å infiltrere og fordøye overvannet slik at flom kan unngås. Her kan privathagen være gi nyttig bidrag ved og selv ta vare på eget overvann.

Hagetrender:
Rennende vann og vann som vannspeil populære elementer i hagen. Vann kan være krevende så her er det viktig å velge riktige løsninger.
Møblering av uterommet ligner mer og mer det vi finner i interiøret.  Senger, tepper, puter sofaer og utekjøkken er kommet til hagen.
Åpen ild på flyttbare bålfat ser ut til å danke ut den store og plasskrevende utepeisen.
Nytteveksthagen er populær, opphøyde plantefelt med vanning og planter som har hatt en forkultur ser ut til å være den nye trenden. Det dyrkes mere krydderurter enn før og gjerne i forbindelse med utekjøkkenet i egne veggkassetter.
1 | 2 | 3 | 4 | 5   Neste »
 
 
naml| norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører
Middeltunsgate 27 | 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970 | Design: Tibe T:raktor CMS : InCreo