Du er her:

NAML:

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

Vi vil være den sterkeste grønne, blå og grå merkevare og garantist for innflytelse og rettferdige markedsvilkår for bygging og drifting av uterom for framtida

Vår oppgave er å sikre våre medlemmer like konkurransevilkår og et profesjonelt nettverk i den grønne byggenæringen gjennom å arbeide aktivt i samarbeid med Byggenæringens landsforening (BNL), grønn sektor og kommunale og sentrale myndigheter.

Vi skal være synlige og ha faglig markeds- og bransjeslagkraft.

Vår målsetning er å være en foretrukket arena for anleggsgartnerbransjen og

å skape en attraktiv møteplass for faglig og sosial utveksling.

 

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970