Du er her:

1. Skaff deg oversikt over arbeidet som skal gjøres.

Det vanligste er å ta kontakt med et lokalt firma for at de skal komme på befaring og gi et overslag over hvor mye jobben koster og tidsrammene. Alternativt kan du ta kontakt med en bygningskyndig person (rådgiver, takstmann) for å få oversikt over omfanget/behov for arbeid. Dette bør inkludere forslag til hvilken faggruppe som har riktig kompetanse, og om arbeidene er søknadspliktige. Det er kun nødvendig med 1-2 timer og dette er ofte kostnadsbesparende for hele prosessen. I tillegg kan du få gode råd om energisparende tiltak osv.

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970