Du er her:

6. Svart arbeid er ulovlig

Seriøse bedrifter tilbyr ikke å ta arbeid uten moms. Dersom man likevel velger å bruke svart arbeid, er det svært begrensede muligheter for å kunne reklamere senere. Politiet har avdekket av svart arbeid i stor grad er knyttet til organisert kriminalitet.

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970