Du er her:

Strategi 2014-2018

NAMLs visjon: "naml /norsk anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører vil være den sterkeste grønne, blå og grå merkevare og garantist for innflytelse og rettferdige markedsvilkår for bygging og drifting av uterom for framtida"

NAMLs Oppgave:

" naml /norsk anleggsgartnere , miljø- og landskapsentreprenører sikrer sine medlemmer like konkurransevilkår og et profesjonelt nettverk i den grønne byggenæringen gjennom å arbeide aktivt i samarbeid med Byggenæringens landsforbund, grønn sektor og kommunale og sentrale myndigheter.

naml er synlig og har faglig markeds- og bransjeslagkraft."

•NAML skal syns utad
•NAML skal styrkes innad


NAML Mål:

Å være en foretrukket arena for anleggsgartnerbransjen.

Å skape en attraktiv møteplass for faglig og sosial utveksling.

 

Utdanning

Holde fokus på utdanning og rekruttering til faget.

Ivareta faget gjennom utvikling av et godt kompetanseløp for anleggsgartnerfaget.

Følge opp og være delaktig i utviklingen av ny fagutdanning av faget. Påse at faget utvikles i tråd med bransjens behov i nåtid og framtid.

For å oppnå strategiene må vi:

 • Starte rekrutterings arbeid med lærlinger. Den enkelte region må mobilisere til rekruttering i egen region.
 • Servicekontoret vil støtte regionene i rekrutteringsarbeidet
 • NAML ønsker dyktige lærere og enda bedre læringsmiljø for å styrke faget der det bedrives.
 • Naml ønsker bærekraftige klasser ved skolene.
 • For å oppnå et bærekraftig utdannelsestilbud i utdanningen av anleggsgartnere er det nødvendig å redusere antall skoler som tilbyr utdanningen.
 • Fokus på å støtte de skolene som gir godt opplæringstilbud til bransjen.
 • NAML støtter en løsning med regionale enheter.
 • Anleggsgartneren har den grønne identitet innen bygg og anlegg. Vi vil promotere Teknikerutdanning og annen fagskoleutdanning i rekruttering av bransjen
 • Mesterutdanning
 • Antall på rekruttering med en årlig økning 2%. I 2013

 

Medlemsfokus og rammevilkår

Framtida vil kreve profesjonalisering i alle ledd. De flinke overlever. NAML må tilrettelegge og bistå medlemmer gjennom profileringsarbeid og utvikling av strukturer som kjennetegner en bransje med kvalitet i alle ledd.

NAML vil ha som målsetting å styrke sekretariatet for å oppnå målsetningene i strategien.

 

NAML vil ha aktiviteter som vil vise styrke og profilere faget i byggenæringen.

Et tiltak for å vise styrke og profilering er å tilrettelegge og stimulere anleggsgartnerbransjen til i større grad å ta entreprenøransvar.

 

NAML vil holde på eierskapet til den grønne delen av byggenæringen.

Vi skal holde fast ved og følge opp utviklingen av utviklingsarbeidet i grønn sektor, særskilt veileder grønne tak i nasjonal og nordisk sammenheng.

 

NAML skal støtte opp om BNLs seriøsitetsarbeidet

Vi skal støtte opp om BNLs arbeid med innføring av ROT-fradrag i Norge, også innenfor vår fag.

 

NAML skal inngå og forhandle gode samarbeidsavtaler med leverandører.

NAML skal holde fokus på god informasjonsflyt i organisasjonen.

Saker og tema som behandles i sekretariatet og landsstyret, skal gjøres lettere tilgjenglig for alle medlemmene.

Det bør i perioden tas i bruk andre sosiale nettverk som f.eks. facebook.

 

Organisasjons og kompetanseutvikling

Sekretariatet skal tilrettelegge og styrke kompetanseutviklingen innen anleggsgartnerfaget og innen ledelse og administrasjon. Fokus skal være på nyanlegg og skjøtsel.

Bedre Bedrift er et godt administrasjonsverktøy i dag, og det skal  satses mere på og utvikles til å i enda større grad å tilpasses bedriftenes behov.

Benytte referansebedrifter i forbindelse med rekruttering av medlemmer.

NAML må:

 • Utvikle og gi tilbud om kurs og kompetansetilbud etter bransjens behov
 • Gi medlemmene mulighet til å kjøpe tjenester og løsninger som løfter faget og  medlemsbedriftene.

Skape gode nettverk

NAML må ha godt fungerende regioner med fellesarenaer. Sekretariatet skal bistå og engasjere seg i regionene slik at alle er gode geografiske nettverk for våre medlemmer.

NAML skal gi støtte til utvikling av tiltak til gode møteplasser og nettverk for medlemmer i bransjen.

Vi skal utvikle og etablere gode møteplasser for medlemmene i NAML. Servicekontoret skal tilby bistand til dette i regionene og nasjonalt.

NAMLs sekretariat må stimulere og videreutvikle nettverk med regionene, BNL/NHO og MEF.

NAML har som målsettingen å være minst 100 medlemsbedrifter i 2018.

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970