Foto:

A. Markussen AS vant fram i klagesak

Nyhet

Publisert

Foto:

Tromsø kommune er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til å dekke landskapsentreprenør A. Markussen AS saksomkostninger i forbindelse med en klagesak som gjelder anbudskonkurransen for Strandtorget Bypark. I tillegg forbys kommunen å inngå kontrakt for prosjektet før det er rettskraftig avgjort om tildelingsbeslutningen fra mars i år var ulovlig.

Tromsø kommune skal anlegge bypark på Strandtorget (innringet), og gjennomførte i vinter i den forbindelse en anbudskonkurranse hvor Maskineier Martin Mydland AS, A. Markussen AS og Tenkon AS leverte anbud.

Anbudet var en totalentreprise hvor design av lekeapparat var en del av konkurransen, og for å vurdere de forskjellige forslagene hadde kommunen valgt ut en jury sammensatt av fagfolk fra kommunen og ulike brukere. I anbudet var pris vektlagt med 30 prosent og kvalitet med 70 prosent.

Ut fra de kriteriene ble Maskineier Martin Mydland AS tildelt jobben. Både A. Markussen og Tenkon påklaget avgjørelsen hvorpå kommunen senere avviste klagene.

De to tapende partene sendte så begge inn begjæring om midlertidig forføyning for å hindre at kommunen inngikk kontrakt om prosjektet til saken var rettslig behandlet, og nå har de altså fått rettens medhold.

Dommen slår fast at kommunens beslutning om å tildele Maskineier Martin Mydland kontrakten er ulovlig og skal settes til side. I tillegg får begge klagerne dekket sakskostnadene sine.

Skjermbilde 2022-05-23 kl. 09.19.23.png

Subjektive vurderinger
- Dette er en kjedelig sak, sier daglig leder Florian Aschwanden hos A. Markussen AS.

- Tromsø kommune har på mange måter gjort en grundig jobb når det gjelder forhold som dokumentasjon og poenggivning. Men da vi etter tildelingen ba om innsyn i kvalifikasjonskravene så vi at dette likevel ikke var tilfelle, og at vurderingene som var foretatt baserte seg på svært subjektive faktorer.

- Vi mener å se at det offentlige i økende grad sliter med å gjennomføre denne typen konkurranser i henhold til regelverket. Hva det skyldes er ikke alltid så lett å si, men anbud blir ofte vurdert på ulike måter. Dermed er det vanskelig å dokumentere hvorfor de ulike valgene treffes, sier han.

- Dette er en sånn sak. Vi kunne rett og slett ikke akseptere tildelingen til Maskineier Martin Mydland, og det kunne heller ikke Tenkon. Begge to klaget inn avgjørelsen, og det ble dermed en rettsak med tre parter.

Kommunen idømt saksomkostningene
Tenkon AS anførte i sin klage at de to andre anbudene burde vært avvist grunnet vesentlige avvik fra anbudsdokumentene. A. Markussens hovedanførsel var at Maskineier Martin Mydland verken oppfyller kravet til kompetanse, gjennomføringsevne eller erfaring, og at kommunen ikke har holdt seg innenfor de rammene som konkurransegrunnlaget setter.

Både Tenkon og A. Markussen fikk altså rettens medhold, og Tromsø kommune må ut med rundt 500.000 i saksomkostninger.

Mye brukt uterom
Aschwanden forteller at anbudet hadde en økonomisk ramme på mellom fem og seks millioner kroner.

- Som jeg sa innledningsvis er dette en kjedelig sak. Intensjonene til kommunen er bra. Strandtorget er vel det området i Tromsø hvor det er mest fotgjengere og mest opphold i uterommet, og den delen av torget som skal fornyes inneholder blant annet en lekeplass hvor kommunen ønsker et spesialdesignet og plassbygget lekeapparat. Det synes jeg er prisverdig.

- Selve gjennomføringen var også tenkt bra, men deretter har dessverre ikke kommunen forholdt seg til det de selv sa i konkurransegrunnlaget. Derfor endte det som det gjorde, slår han fast.

 

Skjermbilde 2022-05-23 kl. 09.22.41.png