Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo

– Anleggsgartner er et utpreget urbant fag, og endelig har vi fått på plass et utdanningstilbud også i Oslo. Med garantert læreplass på toppen håper vi dette vil bli et populært tilbud, sier daglig leder Merete Bellingmo i Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML).

Tilbudet hun refererer til er den nye anleggsgartnerutdanningen ved Stovner VGS, som er kommet i stand gjennom et samarbeid med anleggsgartnerbedriftene i og utenfor Oslo. Onsdag 5. juni 2019 ble dette samarbeidet formalisert gjennom inngåelsen av en samfunnskontrakt, hvor følgende parter har sluttet seg til:

 • Braathen Landskapsentreprenør AS
 • Hagespesialisten AS
 • Skaaret Landskap AS
 • Steen & Lund AS
 • ATB Anlegg AS
 • Hageform AS
 • A. Tuvsjøen AS
 • AGF Flinterud AS
 • Gartnerhagen AS
 • Tranby AS
 • Vestfjorden Entreprenør AS

Foruten disse bedriftene er selvsagt Stovner VGS også en del av kontrakten.

Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo2.jpg

Byrådslederen håper på økt rekruttering
Samfunnskontrakten ble inngått i nærvær av byrådsleder Raymond Johansen, som også plantet et prunus (pyntehegg) for å markere begivenheten. Byrådslederen er svært positiv til at Stovner VGS nå får en anleggsgartnerklasse.

– Jeg er glad for at anleggsgartnerbransjen i Oslo nå har inngått et samarbeid med Stovner videregående skole. Det vil stimulere til økt rekruttering i anleggsgartnerfaget, og vi vil trenge mange flere anleggsgartnere fremover når byen skal utvikles og bygges videre, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han er også positiv til den typen samarbeid mellom det offentlige og næringslivet som samfunnskontrakten legger opp til.

– Vi vil at flere skal velge yrkesfag. Siden 2015 har Oslo kommune og arbeidslivet gitt læreplassgaranti i stadig flere yrkesfag. Garantiene innebærer at elever som søker det aktuelle yrkesfag er garantert læreplass under visse vilkår, sier Johansen.

 

Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo3.jpg

Et framtidsrettet yrke
NAML har stått sentralt i arbeidet med å få til en anleggsgartnerklasse ved Stovner VGS, og styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML Øst forteller at de er spent på å se hvordan tilbudet blir mottatt.

– Yrkesfag er en fremtidsrettet utdanning, og anleggsgartner er et fag i kraftig vekst i de store byene. Når du beveger deg rundt i Oslo er omtrent hver eneste kvadratmeter utformet av en anleggsgartner, og det er her læreplassene og arbeidsplassene er for oss anleggsgartnere. Derfor er det på høy tid at vi får dette tilbudet på plass, sier han.

Han håper at læreplassgarantien vil få mange til å velge anleggsgartnerklassen ved Stovner VGS.

– I mange yrker er det vanskelig å få læreplass. I vår bransje er utfordringen å få nok lærlinger. Læreplassgarantien er mer enn et løfte om en sikret læreplass. Den er like mye et signal til ungdommene om at anleggsgartner er et fremtidsrettet yrke, slår han fast.

Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo4.jpg

Konkurranse om elevene
Avdelingsleder Bjarte Asgrimsplass ved Stovner VGS vil ha det faglige ansvaret for det nye tilbudet ved skolen. Han er utdannet anleggsgartner, og har tidligere undervist innenfor anleggsgartnerfaget.

– Dette er svært positivt for skolen. Det er behov for denne typen arbeidskraft i Oslo, og timingen er god i forhold til å starte opp nå, sier han.

Han forteller at det er stor rift om elevene som anleggsgartnerbransjen nå håper å sikre seg.

– Vi har samme utdanningsprogram som blant annet tømrer-, murer- og rørleggerfaget, og det er viktig at bransjen nå stiller opp på yrkesmessene og de andre tiltakene som samfunnskontrakten regulerer for at noen av disse elevene velger en anleggsgartnerutdanning, poengterer han.

Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo5.jpg