Artikler

Vis filtrering

257 resultater

Type artikkel
Velg område
257 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Til topps i lærlingekåring

  Årets Lærling 2022 i Asker kommune er 32 år gammel, har bachelor i biologi ved NTNU i Trondheim og jobber som anleggsgartner med fagbrev hos Skaaret Landskap. Ruben Møller Aas har alltid vært interessert i planter, men visste likevel ikke hva en anleggsgartner er da han var ferdig utdannet biolog. Det vet han nå.

 2. To aktuelle høringsforslag fra Standard Norge

  NAML er involvert i Standard Norge sitt arbeid med revidering av eldre standarder og opprettelse av nye standarder. Nå ligger to slike ute til høring, med høringsfrist henholdsvis 5. og 20. april.

 3. Nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

  I perioden mars til oktober i år vil statsforvalteren gjennomføre en nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen, og sjefingeniør Rune Aasheim ved industritilsynsseksjonen forteller at hensikten er å kontrollere om tiltakseiere og entreprenører følger regelverket som skal hindre forurensning av vann og grunn.

 4. Regjeringen deler ut penger til fagskoler

  Regjeringen gir 20 millioner kroner til fagskoler over hele landet, og regner med det med å sikre 500 nye toårige studieplasser fra høsten 2023. For Norges grønne fagskole – Vea sin del vil ikke disse midlene få noen betydning, men anleggsgartnerteknikerutdanningen ved skolen er styrket gjennom et oppdatert digitalt klasserom.

 5. Aktuelle kurs og utdanninger ved Vea

  Trenger du faglig påfyll om beplantning av større offentlige rom, eller kunnskap om hvordan man bygger regnbed som virker? Da bør du melde deg på kurs hos Norges grønne fagskole – Vea denne våren.

 6. Samfunnskontrakter inngått i Trøndelag

  Mandag 30. januar inngikk anleggsgartnerbransjen i Trøndelag, opplæringskontorene SOA og OKAB, NHO Trøndelag og NAML en samfunnskontrakt med Skjetlein vgs i Trondheim, og dagen etter var det Mære Landbruksskole i Steinkjer sin tur til å sette navnetrekket sitt på en kontrakt som sikrer elevene læreplass etter endt utdanning ved skolen. Nå håper bransjen i Trøndelig på en vekst i antall lærlinger.

 7. - Vi må ta eierskapet til overvann

  - Anleggsgartnerbransjen må ta et klart og tydelig eierskap til fagfeltet overvann. Det er vi som må komme til oppgavene, sier tidligere prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML til NAML-nytt. Han var med da arbeidet med dette aktuelle temaet startet helt tilbake i 2008, og er helt klar på at det kun er anleggsgartnerbransjen som sitter på den samlede kompetansen som behøves for vellykkede blågrønne løsninger.

 8. NAML vurderer sertifiseringsordning for overvann

  Vann på avveie gir ekstremt kostbare skader. Derfor er det innlysende at nedbøren fremover må håndteres på nye måter, og at bransjen vår må ta et tydelig eierskap til de blågrønne, naturbaserte løsningene. Dette vil NAML-nytt se nærmere på de neste ukene, og vi starter denne artikkelserien i dag med å se nærmere på hva regjeringen hittil har gjort på dette feltet, og hva fagskolen Vea kan tilby.