Artikler

Vis filtrering

290 resultater

Type artikkel
Velg område
290 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Straks klart for skole-NM på Gjennestad

  Torsdag 13. april er det duket for et nytt skole-NM i anleggsgartnerfaget, og akkurat som i fjor finner konkurransen sted ved Gjennestad vgs i Stokke. Nytt av året er at skole-NM i tømrerfaget arrangeres parallelt.

 2. En oppsummering av Helsinki

  - Vi er ferdige med de lavthengende fruktene. Nå må vi høyere opp i treet, sier styreleder Karsten T. Raddatz i NAML etter at miljø og bærekraft var diskusjonstema mellom de nordiske styrelederne under den felles nordiske anleggsgartnerkonferansen i Helsinki i forrige uke.

 3. Verdien av uterom og grønne arealer

  Under den felles nordiske konferansen i Helsinki denne uken er seniorforsker Toke Emil Panduro fra Aarhus University invitert for å snakke om hvordan vi kan bestemme verdien av uterom og grønne arealer. - Verdien kan måles ut fra folks betalingsvillighet, er hans påstand.

 4. Til topps i lærlingekåring

  Årets Lærling 2022 i Asker kommune er 32 år gammel, har bachelor i biologi ved NTNU i Trondheim og jobber som anleggsgartner med fagbrev hos Skaaret Landskap. Ruben Møller Aas har alltid vært interessert i planter, men visste likevel ikke hva en anleggsgartner er da han var ferdig utdannet biolog. Det vet han nå.

 5. To aktuelle høringsforslag fra Standard Norge

  NAML er involvert i Standard Norge sitt arbeid med revidering av eldre standarder og opprettelse av nye standarder. Nå ligger to slike ute til høring, med høringsfrist henholdsvis 5. og 20. april.

 6. Nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

  I perioden mars til oktober i år vil statsforvalteren gjennomføre en nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen, og sjefingeniør Rune Aasheim ved industritilsynsseksjonen forteller at hensikten er å kontrollere om tiltakseiere og entreprenører følger regelverket som skal hindre forurensning av vann og grunn.

 7. Regjeringen deler ut penger til fagskoler

  Regjeringen gir 20 millioner kroner til fagskoler over hele landet, og regner med det med å sikre 500 nye toårige studieplasser fra høsten 2023. For Norges grønne fagskole – Vea sin del vil ikke disse midlene få noen betydning, men anleggsgartnerteknikerutdanningen ved skolen er styrket gjennom et oppdatert digitalt klasserom.

 8. Aktuelle kurs og utdanninger ved Vea

  Trenger du faglig påfyll om beplantning av større offentlige rom, eller kunnskap om hvordan man bygger regnbed som virker? Da bør du melde deg på kurs hos Norges grønne fagskole – Vea denne våren.

 9. Samfunnskontrakter inngått i Trøndelag

  Mandag 30. januar inngikk anleggsgartnerbransjen i Trøndelag, opplæringskontorene SOA og OKAB, NHO Trøndelag og NAML en samfunnskontrakt med Skjetlein vgs i Trondheim, og dagen etter var det Mære Landbruksskole i Steinkjer sin tur til å sette navnetrekket sitt på en kontrakt som sikrer elevene læreplass etter endt utdanning ved skolen. Nå håper bransjen i Trøndelig på en vekst i antall lærlinger.