Glade gutter med vikarlærer fra OKAB

Nyhet, Rekruttering, Utdanning

Publisert

Det forplikter å inngå en samfunnskontrakt. I Bergen er samarbeidet om å rekruttere lærlinger til anleggsgartnerbransjen så godt at opplæringskonsulent Stian Eikevik i OKAB stepper inn når faglæreren ved Stend VGS trenger vikar.

Vinden jager iskaldt fra nord da vi besøker den historiske hagen ved Stend den første mandagen i mai. Ute i blomsterbedene er de fire VG1-elevene i anleggsgartnerklassen i sving med luking, under veiledning fra OKABs Stian Eikevik.

– Vi var ni elever i starten av skoleåret, men dessverre er det nå kun fire gutter tilbake i anleggsgartnerklassen. Disse fire er imidlertid veldig motivert, og når 1+3-løpet deres er ferdig om drøyt tre år får bransjen i Bergen tre flotte fagarbeidere, sier opplæringskonsulenten i OKAB.

LES OGSÅ: Fem nye år med samfunnskontrakt

Glade gutter med vikarlærer fra OKAB2.jpg
Trygve Haukeland, Øyvind Gillesvik, Tor Kristian Eek-Larsen og Johannes Walther Bøe går på VG1 anleggsgartner ved Stend VGS i Bergen. Når skoleåret er slutt skal de tre år i lære før de kan ta fagprøve.

 

Omfattende innsats
I Bergen er det OKAB som er opplæringskontor for anleggsgartnerbransjen, og oppdraget er omfattende. De er ansvarlig for markedsføringen av tilbudet som anleggsgartnerne i samarbeid med Stend VGS og OKAB står bak, og de bidrar til undervisningen – blant annet gjennom programfagteorien for praksiskandidater. Her har de for tiden fulle lister (som betyr 20 elever).

– Elevtallet ved Stend dette skoleåret er skuffende lavt, men søkertallene for neste skoleår er veldig positive. Så vi ser lyst på framtiden, og om vi er heldige vil denne klassen på fire ha vokst om to år, når de skal tilbake til oss i OKAB for undervisning i anleggsgartnerfaget én dag i uken, sier Eikevik.

– Jeg regner med at vi da vil ha fått påfyll av noen fra byggfag eller landbruk og skogbruk, legger han til.

Anleggsgartnere ved en tilfeldighet
Anleggsgartnerklassen ved Stend dette skoleåret består av Trygve Haukeland, Øyvind Gillesvik, Johannes Walther Bøe og Tor Kristian Eek-Larsen. Sistnevnte er født i 2000, de øvrige i 2002.

Fellesnevneren for de fire elevene er at det var en miks av tilfeldigheter og et ønske om å jobbe utendørs som fikk dem til å søke seg til Stend.

Tre dager utendørs hver uke
–  Jeg hadde egentlig tenkt å begynne å jobbe, men rådgiveren på skolen anbefalte meg om å søke anleggsgartnerklassen på Stend i stedet, forteller Tor Kristian.

– Jeg ble rådet til å søke meg inn på Stend da jeg besøkte utdanningsmessen i Grieghallen, supplerer Trygve.

Trygve har allerede sikret seg læreplass hos Gravdal Hage & Anlegg AS i Bergen, mens de andre tre jobber med å få på plass lærekontrakter i disse dager.

Dette skoleåret har de hatt tre dager utendørs hver uke, og to dager på skolebenken. I tillegg har de hatt utplassering i bedrift.

LES OGSÅ: Miljøfyrtårn-sertifisert elbil-tilhenger

Gir elevene økt kunnskap
Å få opp søkertallene til anleggsgartnerklassen ved Stend er kort fortalt OKABs bidrag til tre-parts-samarbeidet mellom skolen, OKAB og anleggsgartnerne i Bergen – et samarbeid som ble inngått i 2013 og fornyet med fem nye år i mai i fjor.

– Vi kjører blant annet fagdager i samarbeid med Bergen kommune. Ka vil DU bli? er en samarbeidsordning mellom skolene i Bergen, arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. Målsettingen å gi elevene økt kunnskap både om seg selv og om samfunnet før de velger videregående opplæring, sier Eikevik.

I tillegg til dette er OKAB i løpet av året aktivt ute på en rekke skolebesøk, de jobber med synlighet i mediene, deltar på omlag 20 utdanningsmesser i regionen (som er Hordaland og Nord-Rogaland), og de kjører blant annet komprimeringskurs, planlegging, dokumentasjon, sikkerhetskurs, arbeidsvarslingskurs og  plantekjennskapskurs i egne lokaler i Eidsvåg like nord for Bergen sentrum.

Her finner du kontaktinfo til OKAB Hordaland og Nord-Rogaland.

Glade gutter med vikarlærer fra OKAB3.jpg
Trygve Haukeland og Tor Kristian Eek-Larsen klargjør blomsterbedene i den historiske hagen for årets vekster. Foto: Stian Eikevik