Kirkeparken og Kulåsparken i Sarpsborg er Årets Grønne Park 2021

Nyhet, Aktuelt, Grønne verdier, Nytt fra NAML

Publisert

SARPSBORG: NAML (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har utnevnt Kirkeparken og Kulåsparken i Sarpsborg til Årets Grønne Park 2021.

Prisen ”Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. Det ble ingen tildeling i 2020, og i år er det følgelig 32. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

 • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser.
 • At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt.
 • At parken er tilgjengelig for allmennheten.

Kulåsparken i Sarpsborg er en gammel naturpark som ble opprettet sist på 1800-tallet. I forbindelse med byens 1000 års jubileum i 2016 ble det foretatt en omfattende oppgradering av parken med bygging av nytt amfi, fornyelse av lekeplass og fonteneanlegg, og nytt parkutstyr. Sammen med Kirkeparken danner dette et sammenhengende flott grønt-drag fra torvet og sentrum av Sarpsborg til det flotte høydedraget som Kulåsparken ligger på.

Kriteriene for utnevnelsen
NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

 • Kulåsparken/Kirkeparken har vært et viktig grøntområde i Sarpsborg i mer enn 100 år.  Den domineres av en fin gammel furuvegetasjon med innslag av bøk. Dette er treslag som har vært resistent mot den luftforurensing som tidligere var en belastning i en by med trelastindustri.
 • Plantebruken i Kirkeparken har fått en total omlegging til store og vakre staudeplantinger som gir farge og opplevelser gjennom hele vekstsesongen. Det krever et tett vedlikehold, spesielt i perioden frem til bedene er etablert. Informasjonen om plantebruken er god og lettfattelig.
 • I Kulåsparken ble det foran byens 1000 års jubileum foretatt en nennsom oppgradering av parken og den fremstår vakker og velstelt uten å være for «parkifisert».

Parken er et yndet og lett tilgjengelig naturområde sentralt i byen. Det nye utendørs amfiet legger til rette for at parken skal kunne brukes til konserter og ved store anledninger uten at den mister sin verdi som natur- og rekreasjonsområde i hverdagen.

KIRKEPARKEN OG KULÅSPARKEN I SARPSBORG ER ÅRETS GRØNNE PARK 2021-2.jpg

Fagmessig høyt nivå
Som det fremgår av statuttene legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter.

Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til Sarpsborg kommune ved Inger Hilde Jørgensen som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Kirkeparken og skjøtsel av Kulåsparken i godt samarbeid med teamleder Tommy Fred i Veg og Grønt, kommunalteknikk, og driftsleder Jon Harald Huseby i Parkavdelingen.

Samtidig må nevnes konsulenter og utførende i arbeidet med oppgradering til av Kulåsparken:

 • Landskapsplan  v/ Arkama arkitektkontor, Mysen
 • Prosjektering av amfi, overvannshåndtering samt funksjonsbeskrivelse av scenebygg v/ AFRY Pöyry Norway as, Sarpsborg
 • Arkitekttjenester scenebygg: Moth arkitekter AS, Halden
 • Bygging av amfi, fonteneanlegg: Leif Grimsrud AS, Halden
 • Konsulenttjeneste fontene: Fontene-Teknikk AS, Nordstrand, Oslo

KIRKEPARKEN OG KULÅSPARKEN I SARPSBORG ER ÅRETS GRØNNE PARK 2021-3.jpg

UTNEVNELSER  AV ”ÅRETS GRØNNE PARK”

1989: HASLUM KIRKEGÅRD, BÆRUM

1990: STUDENTERLUNDEN I OSLO

1991: RAVNEDALEN I KRISTIANSAND

1992: VERITASPARKEN I BÆRUM

1993: JERNBANEPARKEN PÅ HAMAR

1994: HYDROPARKEN I OSLO

1995: BOTANISK HAGE I OSLO

1996: SANDVEDPARKEN I SANDNES

1997: ILAPARKEN I TRONDHEIM

1998: HAFSLUNDPARKEN I SARPSBORG

1999: DAMSGÅRD HOVEDGÅRD LAKSEVÅG – BERGEN

2000: LOHØGDA BORETTSLAG I OSLO

2001: BRAGERNESÅSEN, DRAMMEN

2002: BREKKEPARKEN I SKIEN

2003: BARONIET ROSENDAL, KVINNHERAD

2004: VALHALLAPARKEN I NARVIK

2005: GAMLEHAUGEN I BERGEN

2006: DRONNINGPARKEN I SLOTTSPARKEN – OSLO

2007: MUUSTRØPARKEN I  INDERØY

2008: RÅDHUSPARKEN I MOSS

2009: BYPARKEN I STAVANGER

2010: BYPARKEN I MOSJØEN

2011: UNIVERSITETET I OSLO, BLINDERN

2012: PARKEN VED GJENNESTAD GARTNERSKOLE, STOKKE

2013: NANSENPARKEN, SNARØYA I BÆRUM

2014: ELVEPARKENE  I  DRAMMEN

2015: DYREPARKEN  KRISTIANSAND

2016: PARKEN – NORGES MILJØ OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

2017: PRESTEGÅRDSHAGEN I SPYDEBERG

2018: HAVSTEIN KIRKEGÅRD, TRONDHEIM

2019: BJERKEDALEN PARK , OSLO

2020: INGEN TILDELING

2021: KULÅSPARKEN/KIRKEPARKEN, SARPSBORG

KIRKEPARKEN OG KULÅSPARKEN I SARPSBORG ER ÅRETS GRØNNE PARK 2021-4.jpg