Klart for urban flom, fossilfritt og historiske hageanlegg på Lillestrøm

Bærekraft og seriøsitetskrav. Mattak. Biotopbasert plantevalg. Fossilfrie og utslippsfrie anleggsmaskiner. Reviderte standarder for lekeplassutstyr. Skjøtsel og drift av historiske hageanlegg. Urban flom. Dette er bare noen av temaene som vil bli belyst når NAML inviterer til et fyldig kurs- og seminarprogram under Park og anleggsmessen på Lillestrøm 6. og 7. november.

Prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML er vant til å ha det travelt, men sjelden har han hatt mer å gjøre enn akkurat nå. Denne uken har han organisert en todagers samling i Pedagogisk Nettverk i Berlin. Neste uke står Park og anleggsmessen på Lillestrøm for tur. Uken etter er det så klart for å bidra på en fulltegnet Grønn Galla i Oslo.

Men la oss stoppe opp ved Park og anleggsmessen i denne omgang. Den finner sted på Norges Varemesse på Lillestrøm onsdag 6. og torsdag 7. november, med gratis inngang for fagbesøkende.

Større enn noen gang
– Messen er større enn noen gang , og kurs- og seminarprogrammet finner sted i to kursrom like ved standen til NAML – C02-23. Der vil vi kjøre to parallelle program, og disse kursene alene mener jeg er en god nok grunn til å besøke Lillestrøm disse dagene, sier Askim.

– På grunn av frafall pga sykdom har det blitt noen endringer i programmet som Park og anleggsmessen har publisert tidligere, og her er det oppdaterte programmet, legger han til.

Klart for urban flom, fossilfritt og historiske hageanlegg på Lillestrøm2.jpg

Onsdag 6. november, rom 1

Presentasjon av Landskapslaboratoriet på NMBU, ved Ragna Berg
– Et spennende sted for utprøving av innovasjoner. Her kan studentene sette i gang og følge forsøk. Forskning og dokumentasjon har bransjen vår veldig behov for. Utviklingen går raskt ute i felten så Landskapslaboratoriet blir et nyttig sted for grøntanleggsbransjen

Hvorfor og hvordan bestiller Oslo kommune en utslippsfri anleggsplass?
– Fra Oslo kommune kommer Leif Jørgen Bjørk fra bymiljøetaten. Han vil fortelle om prosessen, og si noe om bærekraft og seriøsitetskrav. Ansvarlig utførende, Tormod Sola fra Steen & Lund, vil også holde et innlegg om hvordan de møter de nye kravene.

Grønne takhager og dyrking av mat på tak
– Ved Sigurd Boasson, Mattak. De siste årene har vi fått en bekreftelse på at samfunnet på nytt befinner seg på en grønn bølge. Uterom er blitt noe mer enn bare det visuelle. Interessen for å dyrke mat er veldig økende. Her har bransjen en jobb å gjøre. Mattak en krevende sak å etablere. Taket er jo også beskyttelsen mot vær og ving. Krever høy fagkunnskap å beherske denne arenaen.

Grønne standarder
– Det er stor aktivitet når det gjelder nye grønne standarder, blågrønn faktor en planleggingsstandard vil gi felles målegrunnlag for blågrønne tiltak mer om dette få du i dette foredraget Under revisjon av  3420 K vil  standarden for anleggsgartnerarbeider bli tilført nye spennende poste..

Onsdag 6. november, rom 2

Bærekraftskrav
– Et innlegg av Stein Wikholm om hvordan han tolker bærekraftskrav.

Skjøtsel og drift av historiske hageanlegg
– Vedlikehold av historiske hageanlegg krever en spesiell hånd for å forbli historisk.

Hva er biotopbasert plantevalg?
– Professor Ole Billing Hansen vil presentere en spennende måte å bruke planter på i grøntanlegg.

Standarder for lekeplassutstyr
– Forskriften NS-EN 1176 og 1177 er oversatt til norsk i revidert form. Hva betyr dette?

Klart for urban flom, fossilfritt og historiske hageanlegg på Lillestrøm3.jpg

Torsdag 7. november, rom 1

Lokal overvannsdisponering
– Klimaet endrer seg. Vi opplever villere og våtere uttrykk. Hvordan vi kan redusere urban flom ved å bruke den blågrønne verktøykassen?

Prøv en fossilfri maskin
– Demonstrasjon av fossilfrie maskinerer, fra håndholdt til tunge anleggsmaskiner. Her blir det mulig å få prøve en sånn maskin som et utprøvingsprosjekt.

Overvannshåndtering. Fordrøying og gjenbruk
– Vann er en verdifull ressurs, og vi trenger ikke bare fordrøyning – v trenger også systemer som salmer regnvann for bruk til vanning i tørre perioder.

Torsdag 7. november, rom 2

Biotopbasert plantevalg
– Ved Ole Billing Hansen. Samme kurs som dagen før.

Jord fra A til Å
– Et dypdykk i jordens egenskaper.

Nytt fra grøntanleggsektoren
– Organisasjoner fra Fagus familien presenterer aktuell info og  planlagte aktiviteter

Bærekraftig bruk av trematerialer
– Nye trematerialer i uteområdet. Impregnering og bruksområder. Det er mange gode grunner til å bruke mer tre, og det er viktig å bruke riktig tre på riktig sted. Tre har lang levetid. Binder CO2. Kommer gunstig ut når vi beregner prosjektets fotavtrykk. Kan erstatte stål og betong dersom utforming og riktig valg av beskyttelse er gjort .

– Vi ønsker velkommen til nyttige faglige oppdateringer, sier Tor Jørgen Askim.

Park og anleggsmessen
Park og anleggsmessen er den ledende møteplassen i Norge for alle som jobber innen park- og anleggsbransjen. Arrangementet er en arena for nettverksbygging, faglig input og handel, og bidrar til oppmerksomhet rundt næringen som et sted for aktører i bransjen til å vise fram seg og sine produkter.

Utstillerne viser fram det nyeste av maskiner, redskap og utstyr, stein, planter og trær, gravplassutstyr, parkmøbler, lekeplassutstyr, belysning, vann, rør og avfallshåndtering.

Det er gratis inngang for fagbesøkende. Besøksregistrering her.

Klart for urban flom, fossilfritt og historiske hageanlegg på Lillestrøm4.jpg