Park og Anleggsmessen 2019

– Vi er veldig godt fornøyd. Det har vært mange medlemsbedrifter innom standen vår, og mange skoleelever. Vi opplever at vi har truffet målgruppene våre, og vi ser at standen vår fungerer, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

Sammen med prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML har hun hatt travle dager under oppkjøringen til Park og Anleggsmessen 2019. Da er det godt å konstatere at messen ble en suksess.

– Vi delte stand med Bad Park & Idrett, SOA, Vea og Fagus, og var ansvarlig for seminarene som fant sted i to rom i bakkant av standen vår. Der arrangerte vi til sammen 17 foredrag disse to dagene, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Her har vært mye kompetanse å hente, sier hun.

Park og Anleggsmessen 20192.jpg
Prosjektleder Tor Jørgen Askim, NAML

 

Kjente og ukjente fjes
– Vi har hatt medlemmer innom fra både Alta, Bodø, Trondheim, Bergen , Østfold og Vestfold, i tillegg til en rekke bedrifter fra Østlandsområdet. Det har vært både kjente og ukjente fjes, legger kollega Tor Jørgen Askim til.

– Deltagelsen har vært veldig bra, uten at jeg har de eksakte tallene ennå. I går var det 1.315 innom, og det er opp 12,9 prosent fra i fjor. Det blir spennende å se hvordan dagens besøk har vært, sier han mens det fortsatt er noen timer igjen av messens siste dag.

Park og Anleggsmessen 20193.jpg
Parallelle sesjoner. På dette bildet ser vi Ulrich Handhausen fra Norsk Treteknisk Institutt fortelle om bærekraftig bruk av trematerialer i uterom, og Peter Eclund fra Terrigo AB fortelle om bærekraftig overvannshåndtering.

 

Allerede flere 2020-påmeldinger
En som har de eksakte tallene er Marit Sagen, som er prosjektleder for Park og Anleggsmessen. Hun har vært involvert i messen siden starten, og hatt hovedansvaret siden 2017.

– Vi hadde 2.222 publikummere innom i løpet av de to dagene, og det er en økning på 8,5 prosent fra i fjor. I tillegg var det hele 14 stykker som var presse-akkreditert, og det synes jeg er veldig gledelig. Vi ser at flere og flere fagblader skriver om messen, sier hun.

En annen gledelig ting var at flere utstillere allerede nå har meldt seg på til neste år.

– Vi måtte faktisk åpne opp for 2020-påmeldinger på sparket, sier hun.

Park og Anleggsmessen 20194.jpg

Vellykket seminarprogram
Første gang Park og Anleggsmessen ble arrangert var der 49 utstillere. I år var der 167, og prosjektlederen fikk snakket med de aller fleste av dem i løpet av de to dagene messen pågikk.

– Jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger. Det viktigste for utstillerne på denne messen er ikke å treffe flest mulig mennesker, men å treffe de rette menneskene. Det oppnår de her. Det var også kjekt å se hvordan flere brukte messen til mer enn å vise seg fram, som for eksempel Ahlsell – som rigget opp egne møterom hvor de hadde kursing av elever. Grønne tak var et av temaene de underviste i, sier hun.

Seminarprogrammet til NAML mener hun også var en stor suksess.

– Tor Jørgen Askim i NAML har gjort en kjempejobb med å sette sammen programmet, og det var gledelig å se at besøket var så godt at de måtte sette inn flere stoler i møterommene. På mange måter er disse seminarene selve essensen i Park og Anleggsmessen, med stor faglig tyngde, og vi vil starte planleggingen enda tidligere neste år – slik at de kan nå ut til enda flere, sier hun.

Park og Anleggsmessen 20195.jpg
Ingeborg Sørheim, lektor i historiske gartnerfag ved Norges grønne fagskole – Vea.

 

Historiske hageanlegg
Et av de best besøkte programinnslagene under messens første dag var Skjøtsel og drift av historiske hageanlegg ved Ingeborg Sørheim, som er lektor i historiske gartnerfag ved Norges grønne fagskole – Vea.

– Jeg må innrømme at jeg ble gledelig overrasket over fremmøtet. Det blir jo lett de store, tunge anleggsmaskinene som dominerer på en messe som dette. Foredraget mitt dreier seg jo om noe helt annet, nærmere bestemt hvordan de grønne kulturminnene kan ivaretas på en like skånsom og historisk korrekt måte som den fredede og vernede bygningsmassen, sier hun.

Park og Anleggsmessen 20196.jpg
Kristin Haugen klipper plenkanten i formalhagen på Gunnebo slott med kantsaks. Foto: Vea.

 

Dette er en problemstilling som det først har blitt fokus på i løpet av de siste årene her i landet.

– Vi har noen tusen fredede bygg i Norge, men kun en håndfull fredede hageanlegg. Om vi regner med de vernede anleggene er antallet heldigvis høyere, men kompetansen når det gjelder hvordan disse skal ivaretas har til dels manglet. Dette er bakgrunnen for at Vea siden 2013 har tilbudt studiet Gartner med antikvarisk kompetanse, som er et deltidsstudie over to år og består av modulene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel, forteller Sørheim.

Park og Anleggsmessen 20197.jpg
Deler av klassens «Antikvarisks skjøtsel» på praksisuka i Schönbrunn ved Wien. Foran parksjef Susanne Leeb og lærer i vegetasjonsfag Marit Myrstad. Bak fra venstre William Flater, Tine Hvaraa, Åse Bryhni (bak), Sølvi Steinsletten, Elin Karlsson og Kristin Haugen. Foto: Vea.

 

– I den første modulen får studentene en hage- og plantehistorisk innføring, og vi jobber med restaureringsplaner, sier hun.

– I den andre modulen lærer de å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og historiske teknikker og metoder. Dette året jobber vi med drift- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg, legger hun til.

Park og Anleggsmessen 20198.jpg
Vea-studentene i praksis. Frida Persson og Jan Høvo reparerer en gammel kalksteinsmur. Foto: Vea

 

Studiestart i august 2020
Vea har hittil uteksaminert to kull fra studiet, og det tredje kullet uteksamineres til våren. De fleste studentene har full jobb ved siden av studiene, og den typiske studenten er en gartner som allerede jobber i et historisk anlegg.

– Vi jobber i stor grad case-basert, med problemstillinger som tar utgangspunkt i studentenes egen situasjon. Så gjennom kurset får de ikke bare ny og viktig kompetanse, de får også løst helt konkrete oppgaver som er knyttet til arbeidshverdagen deres, sier Sørheim.

– Så sett fra et arbeidsgiverperspektiv er dette en særdeles god investering, legger hun smilende til.

Neste studiestart er i august 2020, og lenke til mer informasjon finner du her.

Park og Anleggsmessen 20199.jpg
Lindehallen på Linderud gård et eksempel på et grønt kulturminne. Foto: Vea.

 

Øverste foto: Sigurd Boasson fra Svein Boasson AS fortalte om grønne takhager og dyrking av mat på tak under messens første dag.