Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen

Fra høsten er det åpnet opp for praktisk håndverksfag som nytt valgfag i ungdomsskolen. Statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet håper det vil bidra til å vekke interessen for yrkesfag.

13.  mai i år kunngjorde Regjeringen ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner at praktisk håndverksfag vil bli innført som nytt valgfag i ungdomsskolen. Pressemeldingen fra Regjeringen kan du lese her.

En måned senere treffer vi statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet for å prate nærmere om det nye valgfaget, som i første omgang er et ledd i en forsøkslæreplan for skoleåret 2019/20. Han har tidligere gjestet NAML under Hagemessen på Lillestrøm (les saken her), og er en av dem som nå jobber med ny læreplan for ungdomsskolen.

Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen2.jpg

Læreplanen ferdigstilles neste vår
– Det ligger fast i regjeringsplattformen at vi skal utarbeide en ny læreplan for ungdomsskolen. Dette arbeidet satte kunnskapsminister Jan Tore Sanner i gang kort tid etter valget, og han ga Utdanningsdirektoratet oppdraget med å legge fram et forslag til ny læreplan. Ønsket var at det skulle arbeides raskt, og læreplanen skal etter planen ferdigstilles på vårparten neste år, sier han.

– Samtidig er vi opptatt av yrkesfagene, og vi ser at det må gjøres en jobb på ungdomsskoletrinnet for at interessen for yrkesfag skal styrkes. Derfor har vi åpnet opp for denne forsøkslæreplanen, som de skolene som ønsker det kan implementere allerede til neste skoleår, legger han til.

LES OGSÅ: Endelig klart for anleggsgartnerutdanning i Oslo

Tilrettelegger for yrkesfaglig utdanning
Statssekretær Skaug beskriver den kommende læreplanen som den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet, som ble innført i 2006.

– Regjeringen er opptatt av yrkesfagene, og vi vil tilrettelegge for at flere velger en yrkesfaglig utdanning. Det er allerede et udekket behov for fagarbeidere, og dette hullet vil bli større dersom vi ikke klarer å snu utviklingen. Samtidig ser vi i dag et veldig kjønnsdelt utdanningsmarked, hvor guttene og jentene i stor grad velger tradisjonelt.

Gjennom det nye valgfaget håper vi å vekke interessen for mannsdominerte yrkesfag blant flere jenter – og motsatt, sier han.

Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen3.jpg
Foto: Anna Samoylova / Unsplash

 

Fysisk aktivitet og helse mest populært
Elever på åttende, niende og tiende trinn har valgfag, og kan velge ett valgfag hvert år. I løpet av skoleåret utgjør dette til sammen 57 timer. Det finnes i dag en rekke valgfag å velge mellom, og skolene må tilby elevene minimum to av disse alternativene:

   • Fysisk aktivitet og helse:  57 652 = 32 %
   • Sal og scene:  22 318 = 12 %
   • Natur, miljø og friluftsliv:  19 684 = 11 %
   • Design og redesign:  16 958 = 9 %
   • Innsats for andre:  11 834 = 7 %
   • Teknologi i praksis:  10 931 = 6 %
   • Produksjon av varer og tjenester:  8 867 = 5 %
   • Trafikk:  8 674 = 5 %
   • Medier og informasjon:  7 818 = 4 %
   • Programmering:  5 176 = 3 %
   • Forskning i praksis:  4 583 = 3 %
   • Internasjonalt samarbeid:  2 096 = 1 %
   • Reiseliv:  1 266 = 1 %
   • Levende kulturarv:  1 255 = 1 %
   • Demokrati i praksis:  1 127 = 1 %

(Antall elever og prosentandel i parentes, skoleåret 2017/18. Merk at oppslutningen for hvert enkelt fag henger sammen med tilgjengeligheten på den enkelte skole, og at ikke alle skoler tilbyr alle valgfag.)

LES OGSÅ: Ny læreplan underveis

Samarbeid mellom skole og bedrift
For at det nye valgfagtilbudet skal fungere etter intensjonene vil det kreve et reelt samarbeid mellom skolene og bedriftene.

– Vi vet at det er HMS-utfordringer forbundet med dette, og har ikke svaret på hvordan disse best kan løses. Håpet vårt er at både skolene og håndverksbedriftene vil fatte interesse for mulighetene som nå foreligger, og sammen finne fram til gode løsninger. Målet er ikke å utdanne håndverkere på ungdomsskoletrinnet, men å gi de unge en smak av hva yrket de er interessert i innebærer, forteller Skaug.

Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen4.jpg
Illustrasjonsfoto: Justin Bautista / Unsplash

 

Kunnskap om bærekraft
Han legger til at bærekraft vil være et tverrgående tema i den kommende læreplanen, og at det skal gjenspeile seg i mange av fagene.

– Kunnskap om bærekraftig og miljøvennlig behandling vil inngå som naturlig del av læreplanen, og for det nye valgfaget er det veldig relevant. Det handler blant annet om å lære riktig bruk og behandling av materialer, sier han.

Hvordan praktisk håndverksfag vil slå an blant elevene vet han ikke, men han håper det vil treffe en etterspørsel i elevmassen – og ikke bare i næringslivet.

Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen5.jpg
Illustrasjonsfoto: Tom Rasmussen

 

Mange vil være utendørs
– I dag er det fysisk aktive fag som er de mest populære valgfagene i ungdomsskolen, og to av de tre fagene på topp foregår helt eller delvis utendørs. Det bør glede anleggsgartnerbransjen, sier Skaug.

– Vi vet at det arrangeres en rekke fagdager over hele landet for å gi potensielle anleggsgartnerelever en forsmak på faget. Gjennom det nye valgfaget har bransjen nå enda en mulighet til å skape interesse for anleggsgartnerfaget, legger han til.

LES OGSÅ: Yrkesfag og matematikk

Avhengig av engasjerte bedrifter
Kunnskapsdepartementet har fått god respons både fra skoleverket og enkeltskoler på det nye tilbudet. Dette tyder på at det treffer et ønske og et behov. Nå håper Tom Erlend Skaug at skolene og bedriftene søker sammen lokalt, og ser på hvilke muligheter de har til å skape et godt undervisningstilbud.

– Skolene kan ikke tilby dette faget alene; de er helt avhengig av engasjerte bedrifter – slik jeg har inntrykk av at anleggsgartnerbedriftene er, legger han til.

Håper på mange høringsinnspill
Til slutt har statssekretæren en klar oppfordring til bransjen når det gjelder det pågående læreplanarbeidet.

– Det er viktig for utformingen av alle læreplaner at vi har en god involvering av bransjene og de som berøres. Den delen som gjelder fellesfagene er allerede på høring, og vi ser et stort engasjement. Valgfagdelen kommer på høring til høsten. Her er det åpent for alle som er interessert å delta, både som enkeltindivider, bedrifter og bransjesammenslutninger. Vi ønsker at den nye læreplanen blir godt forankret, og jeg håper at anleggsgartnerbransjen vil gi oss gode innspill i løpet av høsten, avslutter han.

Regjeringen åpner for praktisk håndverksfag i ungdomsskolen6.jpg
Likte du denne saken? I så fall kommer du nok også til å like denne saken fra NRK Møre og Romsdal om hvordan Blindheim ungdomsskule i Ålesund tjuvstartet på den nye forsøkslæreplanen nå i juni?