Steen & Lund satser kortreist og langsiktig

Siden 20. desember i fjor har Steen & Lund stått på egne ben, etter at de siden 2017 har vært en del av BetonmastHæhre. I følge daglig leder Petter Vistnes skal bedriften heretter konsentrere seg om kjernevirksomheten og rendyrke Steen & Lund som et anleggsgartnerfirma.

– Det er utvikling, bygging og vedlikehold av uterommene vi er best på, og det er dette vi skal drive med fremover, forteller Petter Vistnes.

I oktober i fjor ble det kjent at BetonmastHæhre skulle selge selskapet de kjøpte i 2017, og kjøperne var en kombinasjon av sentrale medarbeidere og noen eksterne investorer. Vistnes forteller at det er meningen å invitere enda flere medarbeidere inn på eiersiden.

– Vi har tro på denne modellen, og ønsker at flere ansatte skal føle ansvar for virksomheten og få ta del i verdiskapningen som skal skje fremover, sier han.

– Dette dreier seg også om bærekraft. De ansatte er den viktigste ressursen vår, og uavhengig av om de er inne på eiersiden eller ikke mener jeg at bærekraft også handler om medarbeiderne du har i organisasjonen. God helse både fysisk og mentalt, og det å ta vare på de ansatte og la dem få utvikle seg, er helt avgjørende for en moderne bedrift på sikt, slår han fast.

Steen & Lund satser kortreist og langsiktig2.jpg
Petter Vistnes

 

Vekst og voksesmerter
Det er en stor bedrift som nå har skiftet eiere. Steen & Lund teller om lag 300 fast ansatte, mens de i toppsesongen gjerne har 450 mennesker på lønningslisten. Geografisk opererer de i hele det sentrale Østlandsområdet, med Geilo i vest, Telemark i sør og Hedmark i nord som de geografiske yttergrensene.

– Vi dekker faktisk et større område enn nye Viken, konstaterer Vistnes.

Selskapet ble etablert i 1981 og opplevde en jevn og god utvikling i mange år før veksten for alvor skjøt fart i 2013. I 2017 valgte eierne å selge til BetonmastHæhre, før selskapet altså nå er tilbake igjen på egne ben.

– Den kraftige veksten de siste årene fikk noen uheldige konsekvenser for oss. En del større enkeltprosjekt har tatt resultatet veldig ned, årsresultatene for 2017 og -18 er katastrofalt dårlige og det er gjennomført betydelige kapitalutvidelser. Som en konsekvens av dette har vi nå besluttet i større grad å fokusere på kjernevirksomheten og ikke være vekstorientert, sier Vistnes.

Utslippsfritt i Olav Vs gate
Dette betyr imidlertid ikke at det blir slutt på de store prosjektene.

– Vi har utført noen fantastiske prosjekt de siste årene, og noen av disse er ferdigstilt mens andre fortsatt er under bygging. Dette er for eksempel Tullinsgate, et prosjekt til 300 millioner som vi har gjennomført sammen med Isachsen Anlegg. Thorvald Meyersgate er også et stort og flott prosjekt vi gjør sammen med Isachsen, og andre store prosjekt er Campus Ås og elvepromenaden i Sandvika. I tillegg til disse er selvsagt Olav Vs gate et viktig prosjekt for oss, slår Vistnes fast.

NAML-nytt har flere ganger tidligere omtalt dette utslippsfrie pilotprosjektet, senest 3. oktober i fjor. Den reportasjen kan du lese her.

– Slik jeg ser det dreier bærekraft seg om flere ting. Medarbeiderne i organisasjonen har jeg allerede nevnt. En annen viktig ting er at det vi bygger og leverer må holde i mange år, og selvsagt driftes og vedlikeholdes slik at det holder lenge. I tillegg til dette er miljøaspektet viktig, og på det området er Olav Vs gate viktig for oss, sier Vistnes.

Steen & Lund satser kortreist og langsiktig3.jpg
Anleggsleder Klaus Kristiansen og prosjektleder Fridtjof Myrene i Olav Vs gate september 2019 sammen med Philip Mortensen, Karin Dalberg og Bjørn Arild Mythen fra Oslo kommuneCaption

 

Bærekraft i praksis
– Vi har satt oss som mål at vi skal ha en utslippsfri bilpark og fossilfrie byggeplasser innen år 2025. Med inntil 450 medarbeidere i sving i høysesongen over et enormt geografisk område har vi et stort antall kjøretøy i bruk. Det blir et omfattende løft å fase alt dette over på batteridrift og biobasert drivstoff, men det er et løft vi tar med glede, legger han til.

Vistnes mener det grønne skiftet innenfor bransjen er en nødvendighet, og er samtidig opptatt av at ting settes inn i en større sammenheng.

– Medarbeiderne våre har en lidenskap for anleggsgartnerfaget, enten det er bygging eller vedlikehold, og for alle disse er det ekstra meningsfullt å ta miljøansvar. For oss er dette bærekraft i praksis, sier han.

Han tror at bedriftene som ikke følger med i det grønne skiftet vil gå vanskelige tider i møtet, og på sikt forsvinne ut av bransjen.

Etterlyser kortreist stein
– En litt mer kontroversiell problemstilling som jeg også har lyst til å ta opp er materialvalgene i prosjektene våre. Dette er et stort dilemma i bransjen, hvor valgene i veldig stor grad er basert på pris, og hvor premissene i stor grad bestemmes av andre enn oss anleggsgartnere. Jeg snakker selvsagt om naturstein, sier Vistnes.

– For meg føles det galt at vi i et steinland som Norge importerer stein i store kvanta fra Portugal, India og Kina. Hvorfor vi ikke kan bruke mer kortreist naturstein fra Norge skjønner jeg rett og slett ikke, sier han.

– Dette er en fellesutfordring som kunder og bransjen burde klare å få til på et eller annet vis, legger han til.

På samme måten mener han at det bør være en større bevissthet rundt plantevalg.

– Det er veldig mange planter og trær som importeres, og vi trenger å se fremover og tenke mer kortreist og miljøvennlig. Da trenger vi å stå sammen som bransje, og rett og slett ta samfunnsansvar, poengterer han.

Opptatt av rekruttering og kortreist arbeidskraft
Til slutt peker han på en annen utfordring: rekruttering og tilvekst til bransjen.

– Vi har som uttalt policy at vi skal ha minimum ti prosent lærlinger. Dette er ikke bare viktig for vår egen rekruttering. Jeg mener at en bevisst satsing på lærlinger også er en form for miljøpolitikk. Vi ønsker å rekruttere langsiktig, og vi ønsker oss medarbeidere som bor i nærheten av arbeidet sitt. Kortreist arbeidskraft er mer stabil, og det har definitivt en miljøeffekt å unngå at en rekke medarbeidere må reise store avstander hver eneste dag til og fra jobb, avslutter den daglige lederen hos Steen & Lund.

Steen & Lund satser kortreist og langsiktig4.jpg