Juridisk bistand og ny samarbeidspartner til NAMLs medlemmer

 

2020 har gitt oss alle utfordringer. Økonomien er ikke som budsjettert eller planlagt for noen av oss.

For 2021 meldes i prognoser og tall at vi kan totalt i bygg og anleggsnæringen  ha en nedgang på 1,5 % 2020. Dette er bedre enn vi kunne ha mulig forventet. https://www.bnl.no/artikler/2020/nye-prognoser-november-2020/

https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/

For 2021 blir det å planlegge i noe mere ukjent terreng enn tidligere.

 

Det gjelder derfor for NAMLs medlemmer å legge de best mulige strategier for de neste åra.

Noen verktøy fremover kan du finne i vårt fellesskap.

Som støtte til bedrifter med råd, rutiner og lovverk i karantene regler , permitteringer, ansettelser , sykefravær  osv anbefaler vi å benytte  Arbinn https://arbinn.nho.no/

som er vår digitale personalhåndbok .

På Arbinn er det laget en oversikt over hvilke regler som gjelder hvor: https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/artikler/korona-oversikt-over-lokale-forskrifter/ også .

Det er også laget en artikkel som gjennomgår hvilke regler som gjelder nå når det gjelder permitteringer, sykepenger og omsorgspenger som du finner her: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020--regjeringens-tiltakspakke/

Om denne ikke er til god nok hjelp, har vi jurister innen denne delen av arbeidsgiverrollen. https://www.bnl.no/om-oss/kontakt-oss/

 

Vi opplever at  det også er behov for juridisk støtte innen kontrakter og entrepriserett.

Vi har en avtale med adv. Tryti https://tryti.no/ fra tidligere .

Nå har vi utvidet tilbudet med å gå inn i et samarbeid med advokatkontoret Berngaard.

Gjennom avtalen tilbys :

Telefonsupport : 30 minutter innenfor Berngaards ordinære kontortider -gratis.

Kontraktgjennomgang: Gjennomgang av kontrakt med medlemsbedriftene til fastpris.

Kontraktsgjennomgang  :Innebærer at Berngaard kan bistå  før de inngår kontrakt med oppdragsgiver. Dette kan gjøres gjennom et møte hvor medlemmet får ulike råd om innholdet i kontrakten.

Prosjektlederstøtte: Et oppstartsmøte: veiledning om plikter i kontrakten. Løpende telefonsupport. Dette til fastpris. Tjenesten vil gi bistand i byggeprosjekter med rask og god rådgivning. Tilbudet er ment som en støtte til prosjektleder som er ute på anlegget og står ovenfor en situasjon der det må tas et raskt valg og prosjektlederen har behov for juridisk støtte eller en sparringspartner der og da.

Dette er en unik mulighet til å skaffe seg tilgang til gode rådgivere og økt lønnsomhet til ditt prosjekt

Sjekklister:  ifbm. Kontraktsgjennomføringen. Det gis tilbud om operative sjekklister som alltid er oppdatert og passer på at alle de overordnede pliktene overholdes.Sjekklistene følger byggeprosessenfra før kontraktsignering til gjennomføringen av sluttoppgjøret. Listene er basert på standardkontraktene NS 8405/15 og NS 8407/17.

-Diverse kunnskapshevende tilbud: Vil bygge og dele kompetanse gjennom fagartikler og nyhetsbrev. Det vil tilbys gratis kurs hvert år.

 

Som medlem av NAML vil bedriften få rabatt på Berngaards tjenester utover 30min gratis rådgivning på telefon.

For prosjektlederstøtte, kontraktsgjennomgang og kurs er det fastpris. Fastprisen spesifiseres når omfanget av oppdraget er bestemt.

Sammen med medlemmet finner vi rammen for oppdraget og forventet produkt

 

Opptak av webinar med presentasjon av avtalen og kort innføring i forbrukerentreprise og næringsentreprise.

opptak webinar -

 

Kontaktpersoner :

ENTREPRISE

Aleksander Nielsen

Telefon +47 932 64 271

Epost: aleksander@berngaard.no

 

Lars Berntsen

Telefon +47 950 38 920

Epost: lars@berngaard.no

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/TEK

Inger Roll-Matthiesen

Telefon +47 928 81 388

Epost: irm@berngaard.no

 

Hedda Emilie Bratt

Telefon +47 986 57 009

Epost: hedda@berngaard.no

 

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970