Anleggsgartnerfaget i Region Sør

Som anleggsgartner får du virkelig kjenne årstidene på kroppen og arbeidsoppgavene varierer med sesong. Hvert prosjekt er unikt. Det gjør at yrket aldri blir kjedelig, du holder deg i bevegelse og får oppleve og se mange spennende steder.

Som anleggsgartner i Sør-Norge jobber du svært variert.

Anleggsgartnerbedriftene opparbeider og vedlikeholder gode utearealer både i nærings- og privatmarkedet. Ofte har bedriftene spesialisert seg på et marked.

Kundene kan fra være det offentlige - som kommuner og fylkeskommuner som skal bygge miljøgater, parker, skoler eller idrettsplasser. Vegvesenet som skal anlegge en rundkjøring eller et veianlegg, eller for eksempel maskinentreprenører eller byggentreprenører som utvikler nye boligprosjekter med grønne pusterom.

I privatmarkedet kan oppgavene strekke seg fra å legge ferdigplen eller stein på en gårdsplass - til å planlegge og opparbeide uteområdet på en hyttetomt i skjærgården.

Sol i nakken og vind i håret - det er noe ganske annet enn en tradisjonell byggeplass!

Anleggsgartnerutdanning i Agder og Rogaland

Tvedestrand VGS

På Tvedestrand VGS kan du velge om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg og anlegg. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Mandal VGS

På Mandal VGS søker du deg til VG1 Bygg og Anlegg, deretter VG2 Anleggsgartner - og avslutter med 2 år som lærling.

Øksnevad VGS

I Rogaland tilbys anleggsgartnerfaget på Øksnevad videregående skole, som ligger i Kleppe.

Her kan du velge om du vil søke deg til  VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Læreplassgaranti i Agder og Rogaland

Anleggsgartnerbedriftene i Agder og Rogaland har gått sammen med Mandal VGS, Tvedestrand VGS og Opplæringskontoret for byggfagene i Agder om en samfunnskontrakt.

Denne samarbeidsavtaleen sikrer læreplass til alle ungdommer som har fullført VG1 og VG2 med karakteren 3 eller høyere i programfagene - og som kan vise til lite fravær.

Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode fremtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

Kontakt oss

Opplæringskontoret for byggfagene i Agder kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

Faglærerne på de to videregående skolene i Mandal og Tvedestrand kan også være nyttige samtalepartnere. Eller du kan kontakte en av bedriftene listet opp over for mer informasjon om arbeidshverdagen.