Hva gjør en anleggsgartner?

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Din kunnskap om planter er med på å sikre artsmangfold i naturen rundt oss. Klimaendringene fører til mer nedbør og derfor har anleggsgartneren fått nye oppgaver med å tekke tak og vegger med planter og anlegge fordrøyningsanlegg på bakken. Dette gjør anleggsgartneren viktig for samfunnet

Personlige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans og være kreativ. Du må ha interesse for terrengforming, planter, jordkultur, stein- og treprodukter, utstyr og maskiner. 

Hvor jobber anleggsgartnere?

Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser.

Les mer om anleggsgartnerfaget i Agder og Rogaland

Les mer om anleggsgartnerfaget i Oslo, Viken og Innlandet

Les mer om anleggsgartnerfaget på Vestlandet

Les mer om anleggsgartnerfaget i Vestfold og Telemark

Les mer om anleggsgartnerfaget i Midt-Norge

Les mer om anleggsgartnerfaget i Nord-Norge