Hvordan blir du anleggsgartner?

Å bli anleggsgartner med fagbrev tar fire år. Først to år på videregående skole, deretter to år i praksis.

På skolen tar du først ett år med enten Bygg- og anleggsteknikk eller Naturbruk (VG1). Deretter velger du ett års fordypning i anleggsgartner (VG2). Da sitter du igjen med en spesialisering som er i slekt med gartnerfaget på den ene siden og bygg og anlegg på den andre. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk arbeid.

Læretid i anleggartnerfaget

Etter skolen må du ha to års læretid i en bedrift som anleggsgartner før du kan avlegge en praktisk fagprøve og få fagbrev. Du får lærlingelønn i praksisperioden.

Videreutdanning i anleggsgartnerfaget

Med fagbrev har du mulighet til å komme inn på en fagskole som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning.

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr hele 14 utdanninger for deg som er anleggsgartner. Som f.eks: Anleggsgartnertekniker, Grøntanleggsforvalting, Skjøtsel og drift av uteområder, Grøntanleggslære med LOD, Hageplanlegging, Historiske gartnerfag, sirkulærdisponering av vann, planteinstallasjoner i innerom.

Arboristutdanning får du på Fagskulen Vestland

Mesterbrev i anleggsgartnerfaget er også en ettertraktet videreutdanning. Les mer om dette på sidene til Mesterbrevsnemda.

Har du fagbrev og 2 års praksis kan du melde deg på mesterbrevkurs, bla hos BliMester.com.

Høyskole og universitet

Du kan også velge å bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse, og dermed ha mulighet for videre utdanning. For eksempel kan du studere naturforvaltning og naturfag på universitet eller høgskole. Da er del lurt og fullføre fagbrev, for deretter å ta påbygg med studiekompetanse for den retningen du ønsker

Er du anleggsgartner har du også et godt grunnlag, for å bli landskapsingeniør  eller landskapsarkitekt ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås rett sørøst for Oslo. Her er det vært å merke seg at: For søkere over 25 år er det mulig å søke på landskapsingeniørstudiet uten å ha studiekompetanse. Da må du i stedet ha fagbrev og relevant arbeidserfaring = realkompetanse. Les mer om dette på denne linken. Se mer under fanen - Detaljerte opptakskrav.

Det finnes flere alternativer for den som vil bli anleggsgartner. Er du voksen og ønsker å bli anleggsgartner, les mer om dette på Utdanning.no