Anleggsgartnerfaget i Region Vest

Det snakkes mye om det «grønne skiftet». Som anleggsgartner bidrar du hver dag til en mer miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling. Ettersom det bygges tettere og tettere blir behovet for grønne pusterom og trivelige byrom enda viktigere i tiden fremover.

I Vest tenker de nytt om uterom. Og anleggsgartnerne her er kanskje litt over snittet interessert i værmeldingen...

Vestlandet trenger flere anleggsgartnere!

Over hele landet opparbeider og vedlikeholder anleggsgartnerbedrifter gode utearealer i privat- og næringsmarkedet. Typiske oppdragsgivere i Vest kan være Bergen kommune, Statens Vegvesen, lokale entreprenører eller store nasjonale byggherrer.

I tillegg til klassiske oppgaver som å opparbeide miljøgater, hager, gårdsplasser, parker, skoler eller idrettsplasser, jobber anleggsgartnere i Vest ofte mer med naturstein enn andre steder i landet.

De siste årene har Bergen kommune investert i mange nye skolebygg, parker og infrastruktur i tilknytning til Bybanen. I nye boligområder bygges det tettere enn før, noe som betyr at man må tenke nytt om uterom, og hager bygges nå på tak og vegger.
Dette er spennende oppdrag hvor anleggsgartnerens kompetanse er viktig.

Anleggsgartnere i Region Vest er kanskje litt over snittet interessert i værmeldingen.
Mye nedbør påvirker arbeidshverdagen og gjør at man må være løsningsorientert og ha evnen til å snu seg raskt.
 

Anleggsgartnerutdanning i Region Vest

Stend VGS

I Vestland tilbys anleggsgartnerfaget på Stend videregående skule, som ligger i Fana bydel i Bergen.

Her kan du velge om du vil søke deg til  VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Læreplassgaranti i Vest

Anleggsgartnerbedriftene i Vestland fylke har gått sammen med Stend VGS og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) om en samfunnskontrakt.
 
Denne samarbeidsavtalen sikrer læreplass til alle ungdommer som har fullført VG1 og VG2 med karakteren 3 eller høyere i programfagene - og som kan vise til lite fravær.
 
Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode framtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

Kontakt oss

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Hordaland og Nord-Rogaland  (OKAB) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

Du kan også ta direkte kontakt med Stend videregående skule, eller en av bedriftene listet opp over for mer informasjon om skole- og arbeidshverdagen.