Anleggsgartnerfaget i Oslo, Buskerud, Østfold, Akershus og Innlandet

Anleggsgartnerbransjen er med på å utvikle fremtidens byer, regioner og samfunn. Du bidrar til renere luft, gode pusterom og gjør byene grønnere og mer bærekraftig. Trives du ute og er glad i å ta i et tak er anleggsgartnerfaget absolutt noe for deg!

Aldri en kjedelig dag på jobb!

Enten det gjelder Slottsparken, det nye Nasjonalmuseet, Kadettangen, Regjeringskvartalet, Universitetet i Ås, eller minnesmerket på Utøya - som anleggsgartner på Østlandet og i Innlandet er du med på å forme byen og miljøet vi omgir oss med i hverdagen.

Som for alle steder i landet handler arbeidshverdagen som anleggsgartner først og fremst om å opparbeide og vedlikeholde utearealer. Men på denne kanten av landet er det ofte snakk om store områder, som parker, hager, aktivitetsparker og nasjonale landemerker. Vedlikehold av fellesområder i borettslag, varmekabler i oppkjørsler, hugging og legging av skifer eller belegningsstein er også vanlige oppgaver. Og så må vi ikke glemme beplantning, betongarbeid i for eksempel skateparker, eller grunnarbeider og fundamentering.

Som anleggsgartner i Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold eller Innlandet har du mange muligheter. Fra mindre oppdrag for privatpersoner til store, omfattende jobber for offentlige bygg og fritidsområder.

Ulike bedrifter jobber gjerne i ulike markeder. På skolen får du mulighet til å prøve deg på mange forskjellige arbeidsoppgaver slik at du kan finne ut av hva du liker best.

Anleggsgartnerutdanning i Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold og Innlandet

Oslo

Stovner videregående skole

Du velger om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Buskerud, Akershus og Østfold

Hvam videregående skole

Kalnes videregående skole

Buskerud videregående skole

Kjelle videregående skole

Mysen videregående skole

Du velger om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Innlandet

Solør videregående skole

Lena-Valle videregående skole

Du velger om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Læreplassgaranti i Oslo, Akershus, og Østfold

Både i Oslo, Akershus og Østfold har skole, opplæringskontor og bedrifter gått sammen om en felles samfunnskontrakt. Det betyr at elever ved Hvam, Kalnes, Mysen og Stovner videregående skoler er garantert læreplass dersom de har fullført VG1 og VG2 med karakteren 3 eller høyere i programfagene - og kan vise til lite fravær.

Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode framtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

Kontakt oss

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.