Anleggsgartnerfaget i Midt-Norge

Anleggsgartnerbransjen er med på å utvikle fremtidens tettsteder,byer, regioner og samfunn. Du bidrar til renere luft, gode pusterom og gjør byene grønnere og mer bærekraftig. Trives du ute og er glad i å ta i et tak er anleggsgartnerfaget absolutt noe for deg!

Som anleggsgartner i Midt-Norge jobber du svært variert.

Aldri en kjedelig dag på jobb!

Enten det gjelder Domkirken, St.Olavs sykehus, Solsiden, Nordregate, Dragvoll, anlegget "Glade Føtter", Stiftsgårdsparken, Falstadskogen, Moe-parken og  skateparken i Levanger - som anleggsgartner i Midt-Norge utvikler du byen og miljøet vi omgir oss med i hverdagen.

Som for alle steder i landet handler arbeidshverdagen som anleggsgartner først og fremst om å opparbeide og vedlikeholde utearealer. I denne delen av landet er det ofte snakk om store områder, som parker, hager, historiske steder og nasjonale landemerker. Vedlikehold av fellesområder i borettslag, varmekabler i oppkjørsler, hugging og legging av skifer eller belegningsstein er også vanlige oppgaver. Og så må vi ikke glemme beplantning, betongarbeid i for eksempel skateparker, eller grunnarbeider og fundamentering.

Som anleggsgartner i Midt- Norge har du mange muligheter. Fra mindre oppdrag for privatpersoner til store, omfattende jobber for offentlige bygg og fritidsområder.

Ulike bedrifter jobber gjerne i ulike markeder. På skolen får du mulighet til å prøve deg på mange forskjellige arbeidsoppgaver slik at du kan finne ut av hva du liker best

Anleggsgartnerutdanning i Midt-Norge

Gjermundnes VGS

På Gjermundnes VGS søker du deg til VG1 Naturbruk. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Mære Landbruksskole

På Mære Landbruksskole søker du deg til VG1 Bygg og Anlegg, deretter VG2 Anleggsgartner - og avslutter med 2 år som lærling.

Skjetlein VGS

På Skjetlein VGS kan du velge om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg og anlegg. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Øya VGS

Øya videregående skole på Kvål i Melhus. Skolen har spesialisert seg på naturbruk. Her kan du velge om du vil søke deg til  VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk. 

Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Kontakt oss

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.
Eller du kan kontakte en av bedriftene listet opp over for mer informasjon om arbeidshverdagen.