Utdanningsveien

Å bli anleggsgartner med fagbrev tar fire år. Først to år på videregående skole, deretter to år i praksis.

På skolen tar du først ett år med enten Bygg- og anleggsteknikk(VG1) eller Naturbruk (VG1). Deretter velger du ett års fordypning i anleggsgartner (VG2). Da sitter du igjen med en spesialisering som er i slekt med gartnerfaget på den ene siden og bygg og anlegg på den andre. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk arbeid.

Etter skolen må du ha to års læretid i en bedrift som lærling i anleggsgartnerfaget før du kan avlegge en praktisk fagprøve og få fagbrev. Du får lærlingelønn i praksisperioden.

Med fagbrev har du mulighet til videreutdanning på en fagskole, som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Du kan ta utdanning innen Anleggsgartnertekniker, Grøntanleggsforvalting, Skjøtsel og drift av uteområder, Lokal overvannsdisponering, Hageplanlegging, Antikvarisk drift og skjøtsel, Historiske grøntanlegg, Gartner med antikvarisk kompetanse og Arboristutdanning. Det er flere fagskoler med relvante kurs/utdanninger for anleggsgartnere, men Norges Grønne Fagskole - Vea, er den med de mest relevante, og fagspesifikke kursene som nevnt over. Følg linken for å se tilbudet.

Du kan også velge å bygge videre på fagutdanningen etter fagbrev, ved å ta påbygg med studiekompetanse, og dermed ha mulighet for videre utdanning. Er du anleggsgartner har du også et godt grunnlag for å bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås rett sørøst for Oslo. Her er det vært å merke seg at: For søkere over 25 år er det mulig å søke på landskapsingeniørstudiet uten å ha studiekompetanse. Da må du i stedet ha fagbrev og relevant arbeidserfaring = realkompetanse. Les mer om dette på denne linken. Se mer under fanen - Detaljerte opptakskrav.

Det finnes flere alternativer for den som vil bli anleggsgartner. Har du mer en fem år relevant praksis og har bestått en tverrfaglig eksamen kan du gå opp til fagprøven. Du kan begynne som lærling rett etter 10. klasse eller ett år på videregående, og ta fagprøven etter 4 år – da må du også ta noe teori underveis. Utdanningen kan også gjennomføres via fjernundervisning og voksenopplæring.