Anleggsgartnerfaget i Vestfold og Telemark

Elsker du å være ute?

Er du kreativ og liker variasjon?

Liker du å ta i et tak og sette spor etter deg?

Da lan anleggsgartnerfaget være midt i blinken!

Jobb ute - bli anleggsgartner i Vestfold og Telemark

Besøk Jobbute.no for å lese mer om hvordan det er å være anleggsgartner i Vestfold og Telemark.

Anleggsgartnerbedriftene opparbeider og vedlikeholder gode utearealer både i nærings- og privatmarkedet. Ofte har bedriftene spesialisert seg på et marked.

Kundene kan fra være det offentlige - som kommuner og fylkeskommuner som skal bygge miljøgater, parker, skoler eller idrettsplasser. Vegvesenet som skal anlegge en rundkjøring eller et veianlegg, eller for eksempel maskinentreprenører eller byggentreprenører som utvikler nye boligprosjekter med grønne pusterom.

I privatmarkedet kan oppgavene strekke seg fra å legge ferdigplen eller stein på en gårdsplass - til å planlegge og opparbeide uteområdet på en hyttetomt i skjærgården.

Sol i nakken og vind i håret - det er noe ganske annet enn en tradisjonell byggeplass!

Anleggsgartnerutdanning i Vestfold og Telemark

Gjennestad VGS

På Gjennestad VGS kan du velge om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg og anlegg. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Nome VGS avd. Søve

På Nome VGS avdeling Søve kan du velge om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg og Anlegg.  Deretter fortsetter du til VG2 Anleggsgartner - og avslutter med 2 år som lærling.

Læreplassgaranti i Vestfold og Telemark

Anleggsgartnerbedriftene i Vestfold og Telemark har gått sammen med de videregående skolene og opplæringskontorene om en samfunnskontrakt.

Denne samarbeidsavtalen sikrer læreplass til alle ungdommer oppfyller følgende kriterier: 

  • Alle fag på Vg1 og Vg2 må være bestått
  • Karakteren 3 eller høyere i programfagene
  • Ikke mer enn 5 % udokumentert fravær
  • Gjennomført praksisperioder – hvor én av utplasseringene skal være i en av våre bedrifter.
  • Søkt læreplass gjennom VIGO innen fastsatte frister

Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode fremtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

Kontakt oss

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, OKAB kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

Faglærerne på de to videregående skolene i Vestfold og Telemark kan også være nyttige samtalepartnere. Eller du kan kontakte en av bedriftene listet opp over for mer informasjon om arbeidshverdagen.