Restaurering og drift av historiske anlegg

Publisert

Hva må du tenke på ved restaurering og drift av historiske anlegg? Det får du vite når faglærer Marit Myrstad ved Norges grønne fagskole – Vea inntar scenen under Park og Anleggsmessen på Lillestrøm i slutten av måneden. Dersom du ønsker å stille godt forberedt til foredraget hennes anbefales også webinaret Ornamental plants in Historic Gardens, som finner sted allerede 15. november.

Spredt rundt omkring i landet finner vi alt fra store historiske parkanlegg til små husmannsplasser og tidstypiske anlegg fra nyere historisk tid, og i et kulturhistorisk perspektiv er ivaretagelsen av disse anleggene like viktige som ivaretagelsen av bygningene de gjerne er knyttet til.

Heldigvis er interessen for faget voksende. Ifølge faglærer Marit Myrstad ved Norges grønne fagskole – Vea, er det en markant stigende interesse for å lære om restaurering og drift av historiske anlegg. 

- Det er flott at flere har fått øynene opp for et fagområde som ofte, ganske feilaktig, omtales som smalt, sier hun.

- Historiske anlegg er sårbare for inngrep som endrer fortellingen. Uten bevissthet og kunnskap om historiske anlegg som kulturminner, og de kulturminneverdier de representerer, er det lett å trå feil.   

Hvem er det så som sitter på denne kunnskapen?

Skjermbilde 2022-11-09 kl. 11.08.01.png
Den historiske hagen ved Stend Hovedgård i Bergen. Foto: Vestland fylkeskommune

 

Et stort spenn
- Miljøet er kanskje ikke så stort, men voksende. Ved Vea utdannes gartnere med antikvarisk kompetanse, og disse har kunnskapen som behøves for å forstå historiske anlegg. Innen det hagehistoriske miljøet finnes i tillegg landskapsarkitekter, kunsthistorikere, geologer med flere. Kompetansen er med andre ord sammensatt, forteller Marit Myrstad.

Sammensatt er også et dekkende begrep når det gjelder de ulike historiske anleggene i Norge.

- I den ene enden av skalaen finner vi historiske praktanlegg som for eksempel Rød herregård i Østfold, Bogstad Gård, Jarlsberg hovedgård i Tønsberg og ikke minst Baroniet Rosendal i Hardanger. I tillegg til denne typen anlegg finnes det mange mindre anlegg, både kjente og mindre kjente, inklusive private hager med kulturhistorisk verdi. Fellesnevneren deres er at de forteller en historie om hvilken tid de hører hjemme i.

- Elementene i denne historien er gjerne hvordan de er utformet, hvilke materialer de er bygget opp av, vegetasjonen som er i bruk, murene, grusgangene og fargebruken, sier hun.

I foredraget sitt under Park og Anleggsmessen vil hun blant annet blant annet fortelle om prosessene som går forut for restaurering eller skjøtsel av historiske anlegg.

IMG_3997.jpg
Husmannsplassen Halabrekka i Lærdal

 

Kartlegging og dokumentasjon
- I bunn og grunn gjelder de samme reglene her som for all annen restaurering eller skjøtsel. Det er viktig å gjøre seg kjent med anlegget først. Kartlegge alder og funksjon, og nøste opp så mye informasjon som mulig. Få en oversikt over hagens historie, og plassere anlegget i en stilhistorisk sammenheng.                 

- Videre er det viktig å registrere hageanlegget, med både grønne og grå elementer. Hagens historie og dagens dokumentasjon er til sammen avgjørende for å kunne vurdere hvilke kulturhistoriske verdier som er viktig å ta vare på. Da har man et godt grunnlag for å planlegge strategien for restaurering eller skjøtsel, sier hun.

En utfordring man deretter kan støte på kan være tilgjengeligheten til korrekt plantemateriale.

- Dette kan løses på forskjellige måter. Kanskje finnes der rester av en gammel hekk hvor man kan ta stiklinger og få oppformert planter til ny hekk. Man kan undersøke nabolaget, hvis dette er et strøk fra samme periode med intakt tidstypisk materiale. Eller man kan få hjelp ved en av bevaringsplassene for plantearvmateriale. 

- Det kan være mange ulike veier til målet, men for å komme dit trenger man som et minimum å være klar over hva som er målet. Derfor er den innledende kartleggingen, analysen og vurderingen så viktig, forklarer Marit Myrstad.

Dette spennende fagfeltet vil hun altså fortelle mer om under Park og Anleggsmessen på Lillestrøm. Messen finner sted 24. og 25. november, og foredraget om restaurering og drift av historiske anlegg er berammet til fredag 25. november klokken 11.00.

Det er gratis adgang for alle under messen, og påmeldingslenke finner du her.

Skjermbilde 2022-11-09 kl. 10.27.28.png
Marit Myrstad. Foto: Dorte Finstad, Vea

 

Gratis heldags-webinar
Marit Myrstad anbefaler også alle interesserte å få med seg heldags-webinaret Ornamental plants in Historic Gardens, som finner sted tirsdag 15. november mellom klokken 09.00 og 16.00.

Dette webinaret går rett inn i det jeg skal snakke om under Park og Anleggsmessen, og er vel verdt å få med seg. Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av dette prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager, der målet er å øke kunnskapen om skjøtsel av den grønne kulturarven. Webinaret 15. november inngår i dette prosjektet.

Les mer om Craft Skills for Garden Conservation her

Klikk her for påmeldingslenke til webinaret 15. november

 

Skjermbilde 2022-11-09 kl. 10.54.40.png
Damsgård hovedgård, Bergen. Foto: Bymuseet