Om oss

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor.

NAMLs formålsparagraf:

  • Organisasjonen er bransjens møteplass og herfra sendes aktuell informasjon til alle medlemsbedriftene.
  • Vi arbeider daglig med å samle den grønne bransjen slik at vi kan stå sterkest mulig i kampen om anleggegartnernes plass i bygg- og anleggsbransjen spesielt og samfunnet generelt.
  • Vi ønsker å skape best mulig vilkår for bransjen og å styrke fagopplæring, etter- og videreutdanning.
  • I tillegg er organisasjonen bransjens sosiale treffpunkt hvor medlemmene kan møtes til hygge og nytte.
  • Organisasjonen har eget sekretariat med to heltidsansatte.

Les mer om våre prioriterte arbeidsområder her.

Organisasjonskart

I tillegg ønsker vi:

  • Å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser
  • Å verne om anleggsgartnerfagets tradisjonsrike betydning
  • Å samarbeide med andre organisasjoner med felles interesser
  • Å øke medlemmene og de ansattes fagkunnskaper gjennom ulike kurs og opplæringstiltak

Årsberetninger

Styreprotokoller

NAML-nytt

Høsten 2021 ble NAML-Nytt innlemmet i nyhetsseksjonen her på NAML.no. Vi flyttet samtidig alt innhold fra 2021 inn i arkivet på disse sidene.

Ønsker du å lese nyheter fra tidligere år finner du hele NAML-nytt katalogen her.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!