Vannklyngen ønsker anleggsgartnere velkommen

Publisert

En av aktørene som deltok under fagprogrammet ved Park og anleggsmessen på Lillestrøm i forrige uke var medlemsorganisasjonen Vannklyngen. Nå håper de at anleggsgartnerbransjen også finner veien til medlemsmassen deres.

- Kort fortalt er vi en bedriftsklynge bestående litt over 50 aktører som alle jobber med vann i en eller annen form. Blant medlemmene våre finner du leverandører av utstyr, grossister, kompetanseleverandører og forskningsinstitusjoner. Vi savner imidlertid anleggsgartnerbedrifter i medlemsmassen vår, sier daglig leder Eirik Bentzen Egeland i Vannklyngen.

- I lys av overvannsproblematikken som bare blir mer og mer aktuell i alle de store byene våre, og hvor anleggsgartnerbransjen står helt sentralt, mener vi at vi vil være en svært relevant klynge å knytte seg opp mot for nettopp denne bransjen, legger han til.

På Lillestrøm delte Bentzen Egeland scenen med Thomas Birkebekk fra Vannklyngen-medlemmet Norsk Wavin AS, som informerte om sine tekniske løsninger til gjennomføring av LOD-tiltak. Det å løfte fram medlemsbedriftene på denne måten i relevante fora er en av kjerneoppgavene hans.

- Vi satte stor pris på å bli invitert til Park og anleggsmessen, og etter å ha fulgt noen av de veldig interessante foredragene som ble holdt konstaterer jeg at både overvann og sirkulær disponering av vann er temaer som opptar anleggsgartnerbransjen sterkt. Dette er midt i kjernen av det vi jobber med, og jeg håper derfor at både store og små NAML-medlemmer vil se seg tjent med å knytte seg opp til nettverket vårt, sier han.

Tre overordnede mål
Målsetningen for Vannklyngen er å synliggjøre, underbygge og støtte medlemmene, og å skape samlingsarenaer og samarbeidsmuligheter for medlemmene mot eksterne, relevante aktører.

Klyngen har tre overordnede mål.

  • Være en portal for norsk vannsektor
  • Stimulere og tilrettelegge for samarbeid for bærekraftige løsninger for vannhåndtering
  • Promotere (Fremme) verdensledende norske løsninger og teknologi globalt

Klyngen ble etablert i Vestfold i 2004 etter et initiativ av Tønsberg Utvikling og Vestfold fylkeskommune, og den skjøt fart da den i 2010 fikk arenastatus og midler fra Innovasjon Norge. I dag har Vannklyngen medlemmer over hele landet, med hovedtyngden i Oslo-området og nedover til Vestfold.

Sterkt og dedikert nettverk
- Vann er et veldig spennende tema, og det er et stort spenn innenfor medlemsmassen vår når det gjelder hvordan de forskjellige medlemmene jobber med vann. Mange av medlemmene våre jobber med overvann på en eller annen måte, men den utførende delen innenfor dette området er dårlig representert foreløpig. Det håper jeg det snart kan bli en endring på, sier Bentzen Egeland.

Han lover eventuelle nye medlemmer et sterkt og dedikert nettverk hvor medlemmene bruker hverandres kompetanse på tvers av bedriftene, og hvor medlemsbedriftene ofte går sammen om leveranser eller profilering.