Bli medlem

Et medlemskap i NAML gir nyttig faglig påfyll og en positiv bransjetilhørighet innenfor en organisasjon som arbeider aktivt for det grønne byggefagets plass. Her finner du alt du trenger å vite om kriterier for medlemskap, kontingentberegning og medlemsfordeler.

Hvorfor bli medlem i NAML?

 
Som medlem i NAML er du med og tar ansvar for anleggsgartnerbransjens rammebetingelser og fremtid. NAML representerer faget i utdannings- og næringspolitiske spørsmål, og samarbeider tett med andre organisasjoner i byggenæringen. Som medlemsbedriftene får du også tilgang til et faglig og sosialt fellesskap, samt en rekke ressurser og fordelsavtaler. Deriblant:
 
 • Juridisk rådgivning fra advokater som er eksperter på ansettelseforhold og som gir gratis rådgivning innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Felles markedsføringsmateriell  for anleggsgartnerfaget.
 • Eget bransjetilpasset styringssystem - NAML PRO - for bedriftens Varsel, HMS og KS.
 • Oppføring på NAMLs websider under Finn anleggsgartner
 • Bransjerelevant informasjon på våre nettsider naml.no, blianleggsgartner.no, samt vår facebookside
 • Kurs og etterutdanning til rabatterte priser. 
 • Nordisk samarbeid, utveksling av kunnskap om læreplasser og bransjestrategi
 • Eksponering av bransjen på messer som Hagemessen, Miljø og teknikk (kommunalteknisk messe) og Park og anleggsmessen på Lillestrøm.
 • Deltakelse på kollegiale treff som
  • Medlemsmøter lokalt og sentralt
  • Årsmøter lokalt og nasjonalt
  • Studiereiser og messer
 

Medlemskap i BNL og NHO

NAML er en av 14 bransjeorganisasjoner under Byggenæringens Landsforening, som i tur er en av 16 landsforeninger under Næringslivets Hovedorganisasjon. Når du melder deg inn i NAML blir du automatisk medlem både i NHO og BNL og får tilgang til en rekke fordeler.