Vi jobber med

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen den grønne sektor. Vi engasjerer oss i en rekke saker som berører bransjen. Her kan du lese om våre prioriterte saker.

Samfunnsutvikling og verdiskapning

Vi er den eneste bransjen i byggenæringen som har fotosyntesen i verktøykassen.

"Vår tid er nå", sies det. Men for anleggsgartneren er det en realitet.  Vi er den grønne delen i byggenæringen.

Med klimatilpassing, fokus på grønnvekst og bærekraft ønsker vi å kunne bidra i enda større grad med gode løsninger i prosjektering og utførelse. I dette ligger det også mye folkehelse.
Vi arbeider aktivt sammen med flere interesseorganisasjoner for å fremme de grønne løsningene. Som vår nærmeste samarbeidspartner i dette arbeidet er FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

Byggenæringen og anleggsgartnerbransjen bidrar til reell verdiskaping og skaper gode seriøse bedrifter og arbeidsplasser.
NAML arbeider overordnet i å støtte sine medlemmer med ulike tiltak som gir bidrag i  verdiskapingen og samfunnsutviklingen. Vi tilbyr ulike kompetansetiltak og gode leverandørtilbud til våre medlemmer. Å treffe hverandre i sosiale sammenhenger i regi av NAML bidrar til at medlemsbedriftene løfter faget og bransjen opp og frem.