Åpen invitasjon til pressekonferanse om sirkulær disponering av vann

Velkommen til digital pressekonferanse om sirkulær disponering av vann fredag 29. april mellom 12.00 og 13.00. Arrangementet er åpent for alle med interesse for temaet. Forhåndspåmelding via lenken nederst.

Som et resultat av et internasjonalt samarbeid med syv andre land, har Norge fått første utdanning innen Sirkulær disponering av vann. Prosjektet er styrt fra Brussel og avsluttes i mai 2022.

Når det gjelder vann står vi overfor to store utfordringer. 25 prosent av verdens befolkning vil bo i et land med vannmangel innen 2050, samtidig som vi allerede opplever skyhøye utbetalinger for vannskader grunnet store mengder overvann.

I Norge har vi frem til nå for det meste kjent på utfordringer med store mengder overvann. I 2022 har vi for første gang høye strømpriser blant annet grunnet lav vannstand i magasinene, og Oslo-borgerne risikerer å bli pålagt vannrestriksjoner grunnet lite vann i vannforsyningskilden.

Norges bidrag i det internasjonale prosjektet Water, Wastewater, Waste and Circular Economy - WWW&CE - er en høyere yrkesfaglig utdanning, Sirkulær disponering av vann.
Utdanningen skal gi kunnskap om hvordan vi kan utnytte store mengder overvann som en ressurs og hvordan vi kan gjenbruke vann i større grad. Våren 2022 uteksamineres andre kull ved Norges grønne fagskole-Vea.

 Fredag 29. april klokken 12.00 -13.00 er du velkommen til pressekonferanse på Teams dersom du vil høre mer om dette viktige og fremtidsrettede prosjektet.

Program:

12.00 Bakgrunnen for programmet, ved Harry Bjerkeng, Nordisk Håndverksforum

12.05 Hovedmålene ved utdanningstilbudet ved leder for fagskoleavdelingenAnne Hagen Bakken, Norges grønne fagskole – Vea.

12.15 En pedagogisk nyskaping og et eksempel på tverrfaglig samarbeid om vanskelige og krevende faglige utfordringer. Slik løste vi det, ved dir. Kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge og rådgiver Bjørn Aakerholt, Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører

12.30 Prosjektgruppen svarer på spørsmål

Dersom du ønsker å være med på pressekonferansen, vennligst registrer deg her: PÅMELDING