Gjenbruksarkitektur og naturbaserte løsninger under Nordisk konferanse

Høstens kurs og konferanser i regi av NAML ble sparket i gang ved Clarion Hotel Oslo torsdag 10. oktober med om lag 70 konferansedeltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til stede i salen.

”Fra visjon til virkelighet” var overskriften for Nordisk konferanse om bærekraft 2019, som fant sted i Oslo 10. og 11. oktober. Konferansen ble arrangert av Nordiska Presidium av anleggsgartnere, og hovedproblemstillingen som skulle diskuteres var hvordan grøntsektoren definerer og tolker FNs bærekraftsmål.

Samtidig som den nordiske anleggsgartnerbransjen var samlet på innsiden av det nye konferansehotellet i Bjørvika – et område som også ble viet stor oppmerksomhet i konferanseprogrammet – var anleggsgartnere fra Skaaret Landskap i full sving med å sette ned blomsterløker utenfor hotellet.

Anleggsgartnerbranjen var med andre ord sterkt til stede i området disse dagene.

Gjenbruksarkitektur og naturbaserte løsninger under Nordisk konferanse2.jpg

Gjennomført gjenbruksarkitektur
Sjefsdesigner Elwin de Vink fra nederlandske Donker Design (en divisjon av en av Nederlands største anleggsgartnervirksomheter, Donkergroen) var en av foredragsholderne på åpningsdagen. Han presenterte den nye paviljongen til storbanken ABN AMRO i Amsterdam, et prosjekt hvor bankens erklærte policy om bærekraft ble utfordret av et team engasjerte designere og anleggsgartnere som virkelig gikk i dybden når det gjaldt gjenbruksarkitektur.

– Sirkulært trenger ikke å være ensbetydende med stygt. Tvert imot er det avgjørende at det ikke er stygt for at folk flest skal slutte opp om en sirkulær tankegang og utstrakt gjenbruk av materialer, fortalte de Vink fra scenen.

Han listet opp begrepene Refuse, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle og Recover som viktige kriterier for en systematisk gjenbruksarkitektur, og pekte på at sirkularitet også har økonomiske effekter.

Gjenbruksarkitektur og naturbaserte løsninger under Nordisk konferanse3.jpg

Strenge kriterier for materialvalg
– Tidligere ble investeringer i uteanlegg skrevet ned til null over tid, og levetiden var gjerne ikke lenger enn 20 år. Med en sirkulær modell er der reelle gjenbruksverdier i prosjektet som gir det en helt annen bærekraft, både i et miljøperspektiv og et rent økonomisk perspektiv, forklarte han.

Til paviljongen og parken ved ABN AMRO ble alle materialene som ble benyttet målt etter fem kriterier: vedlikehold, modulær, resirkulerbart, verdi etter bruk og kortreist.

– Vi var strenge på at alt måtte ha en funksjon. Estetikk alene ble vraket, og vi styrte konsekvent unna tvilsomme materialer. I tillegg var det viktig at alt som ble brukt skulle være mulig å gjenbruke, og ikke minst hadde vi et ønske om å ta vare på og speile alle årstidene. Resultatet har blitt en park hvor de ansatte i banken virkelig trives, og et prosjekt som målbærer bankens bærekraftfokus, sa han.

Gjenbruksarkitektur og naturbaserte løsninger under Nordisk konferanse4.jpg
Elwin de Vink (til venstre) og Janicke Ramfjord Egeberg under Nordisk konferanse

 

Overvann fra problem til ressurs
Asplan Viak ble våren 2018 tildelt Landskapsarkitekturprisen 2018 for prosjektet Deichmans gate og Wilses gate i Oslo, og prosjektet er også en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris 2019. Under Nordisk konferanse presenterte landskapsarkitekt MNLA Janicke Ramfjord Egeberg dette pilotprosjektet – hvor håndtering av overvannet er et vesentlig element. Hun viste hvordan overvann kan transformeres fra et uønsket element (slik det gjerne ble vurdert selv så sent som i 2013, da prosjektet ble igangsatt) til en verdifull ressurs.

NAML-nytt vil i løpet av høsten komme tilbake med mer utfyllende intervjuer med både Janicke Ramfjord Egeberg og Elwin de Vink.

Gjenbruksarkitektur og naturbaserte løsninger under Nordisk konferanse5.jpg