Medlemskriterier og kontingentberegning

Alle bedrifter i grøntanleggsbransjen med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund, kan søke medlemskap i NAML. Vi stiller krav om at faglig ansvarlig må inneha formell kompetanse.

Med formell kompetanse menes:
  • Fagbrev som anleggsgartner
  • Gammel skoleordning med VK2 på skole
  • Høyere utdanning innen faget som for eksempel studier fra Ås, teknisk fagskole og lignende

Du kan lese mer om oss og våre prioriterte arbeidsområder her - og mer om organisasjonen her.

Beregn kontingenten din

Når du melder deg inn i NAML, blir du automatisk også medlem i Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Kontingent består derfor av tre deler: serviceavgift til NAML, samt kontingent til BNL og NHO. 

I vårt felles innmeldingsskjema kan du beregne kontingenten for din bedrift basert på tall som hentes inn fra Brønnøysundregistrene og Proff AS. Du bruker det samme skjemaet for å melde deg inn.