Store trær på flyttefot

Publisert

Er fjerning av trær den eneste løsningen når et område skal utvikles eller opprustes? Hos Bybanen Utbygging i Bergen har de valgt en annen løsning for omlag en femtedel av trærne som kom i konflikt med den nye bybanetraseen til Fyllingsdalen.

I januar i år fortalte NAML-nytt om den forestående opprustingen av Olav V’s gate i Oslo, hvor de flotte lindetrærne som pryder gaten i dag må ofres. Her er lenken til den aktuelle saken.

Store trær på flyttefot2.jpg
Foto: Bybanen Utbygging

 

En bedre løsning
Dessverre er det lett å gripe til motorsagen når et område skal opprustes. Men er dette den eneste løsningen? Vi har pratet med Byggeleder Landskap hos Bybanen Utbygging i Bergen, hvor de valgte en annen løsning når de nå anlegger en ny linje fra sentrum til Fyllingsdalen.

Da Bybanen Utbygging gjorde opp status for traseen konstaterte de at mellom sju og åtte hundre trær måtte vike for dobbeltsporet fra sentrum til Fyllingsdalen via blant annet Haukeland Universitetssykehus. Etter en nøye vurdering kom de til at de ville ta vare på 140 av disse.

Store trær på flyttefot3.jpg
Lindetre klart for flytting til midlertidig opphold på Stend. Foto: Bybanen Utbygging

 

Stykkpris på 30.000
Ingrid Madsen er Byggeleder Landskap hos Bybanen, og en av de ansvarlige for den store treflyttingen som fulgte av beslutningen Bybanen Utbygging landet på.

– I kroner og ører har dette prosjektet en kostnadsramme på om lag fire millioner. Det høres kanskje mye ut, men stykkprisen per tre ender på om lag 30.000 kroner. Med tanke på at dette er store flotte trær, de eldste rundt to hundre år gamle, er det en pris vi absolutt kan stå inne for, sier hun.

LES OGSÅ: Miljøfyrtårn-sertifisert elbil-tilhenger

Lindetrær tåler godt å flyttes
Foruten en gammel eik, noen  store bytrær og en del unge pisktrær er det lindetrær som har blitt flyttet på.

– Lind er et robust treslag som tåler å flyttes, og som også skal overleve beskjæringen vi dessverre har vært nødt til å foreta. De fleste trærne måtte transporteres liggende på en lastebil, og da kom kronen i konflikt med maksbredden vi kunne frakte langs veien. I tillegg trengte vi likevekt mellom kronen og rotsonen, så vi måtte fram med sagen. Dette er likevel veldig mye bedre enn alternativet, som jo var å erstatte disse flotte trærne med nye, unge trær, forteller Madsen.

Store trær på flyttefot4.jpg
Trær på rekke og rad på Stend

 

Åtte trær fra 1814
Unntaket var åtte eldgamle lindetrær som en gang i tiden utgjorde en del av den gamle lindealleen ved Haraldsplass og Haukeland sykehus.

– Vi kjenner ikke den eksakte alderen til disse trærne, men det påstås at de kan være helt tilbake fra 1814. Disse var for store og tunge og gamle til å transporteres på trailer, med en vekt på fire til åtte tonn per stykk. Her ble løsningen å løfte dem med kran over bilveien til gravplassen nedenfor. Der står de nå og venter på at anleggsarbeidene skal bli ferdig om to års tid. Da vil de bli løftet tilbake, legger Madsen til.

Store trær på flyttefot5.jpg
Her på Møllendal kirkegård har de åtte lindetrærne fått midlertidig opphold før de skal løftes over til oppsiden av veien igjen når anleggsarbeidene er ferdig.

 

Lider ingen nød
Hun forteller at trærne på ingen måte kan overlates til seg selv mens de venter på å bli plantet tilbake.

– Det er typiske bytrær vi har flyttet, og mange av disse er vant til å stå trangt. De opplever nok eksiltilværelsen sin disse årene som nokså bra, med rikelig med ekstra jord, gjødsel og vanning. I tillegg har vi bardunert dem godt fast, så de ikke skal velte for vær og vind. De lider absolutt ingen nød, forteller byggelederen.

– Trærne har hatt gode folk rundt seg hele veien, med våkne og engasjerte fagfolk på landskap som har fått støtte for et banebrytende prosjekt fra ledelsen i Bybanen Utbygging. I tillegg har vi hatt en dyktig entreprenør med solid fagkompetanse. Dette er faktorer som er viktige for å få dette til, legger hun til.

LES OGSÅ: Vi ser tilbake på 2018

Viktig for den grønne profilen
Hun mener at treflyttingsprosjektet er et viktig tiltak for Bybanen.

– For oss dreier dette seg om å holde en gjennomført grønn profil. Når vi får tilbake disse trærne langs traseen vil det gi en helt annen byfølelse enn om det kun var nyplantinger. I tillegg er det på mange måter trærne som gir områdene identitet. De hører hjemme der, og de skal i hovedsak få komme tilbake til områdene de kommer fra, avslutter Ingrid Madsen.

Store trær på flyttefot6.jpg
Foto: Bybanen Utbygging