Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati

Gjennom NorgesJord har Maskin og Utemiljø AS utviklet en urban jordtype som kan spare kommunene for millionbeløp knyttet til urban flom og fordrøyning av regnvann. Nå trues satsningen av arealutfordringer i egen kommune.

– Dette er en fortvilende situasjon. I dag har vi mellom fem og sju tusen kubikk i vår kompost-produksjon i året, mens etterspørselen på litt sikt krever minst det doble. For å få til dette trenger vi å opparbeide mer plass, og det er der skoen trykker når det gjelder Indre Østfold kommune, forteller anleggsgartnermester og daglig leder Tore D. Carlsen hos Maskin og Utemiljø AS.

Nylig hadde han finansminister Jan Tore Sanner, visepresidenten på Stortinget, tre lokalpolitikere og samarbeidspartnere på besøk for å se nærmere på jordproduksjonen hans, et besøk som blant annet ble grundig dekket av Utemiljønytt.

Den saken finner du her (ekstern lenke)

Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati2.jpg

– Budskapet mitt til finansministeren var at CityBioBed kan spare kommunene for millionbeløp knyttet til urban flom. Det budskapet gikk rett hjem. Da er det paradoksalt at det på hjemmebane – i en kommune som etter eget utsagn skal være næringsvennlig – skal lugge så kraftig som det nå gjør, sier han.

Utvidelse krever reguleringsplan
Utfordringen relaterer seg til at Eidsberg kommune i sin tid – før kommunesammenslåingen som resulterte i Indre Østfold – la et ekstra vern på området rundt Maskin og Utemiljø AS for å demme opp for utbygging i det kommunen definerte som et bevaringsverdig naturmiljø. Dette vernet blant annet tvinger nå Tore D. Carlsen til å igangsette et reguleringsarbeid med en kostnadsramme på rundt en halv million uten at det på noen måte er sikkert hva utfallet vil bli.

– Dette koster oss både tid og penger, og det burde vært helt unødvendig. Vi skal ikke bygge noen store bygninger, men kun foredle og utvikle natur-ressurser til jordprodukter (stedbunden næring). Vi trenger å opparbeide området vårt med ca 10-12 mål på det som i dag er uthogd løvskog. Dette er i tillegg reversible tiltak som i høyeste grad er en del av framtidas Grønne skifte.

– Bare oppstartsmøtet med kommunen tar de seg betalt 43.600 kroner for. Om det er dette Indre Østfold kommune legger i begrepet næringsvennlig lever de i en helt annen virkelighet enn næringslivet, fortviler Carlsen.

Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati3.jpg

SMB-bedrifter må få vokse gradvis
99 prosent av de norske bedriftene er såkalte små og mellomstore bedrifter (SMB). 47 prosent av alle ansatte i næringslivet jobber i små og mellomstore bedrifter, og de representerer 44 prosent av verdiskapningen. (Tall fra NHO).

– Store deler av de små og mellomstore bedriftene i Norge utvikler seg og vokser der de startet bedriften, fordi dette må skje gradvis etter hvert som man har råd og mulighet til å satse, poengterer Tore D. Carlsen.

– Det kan virke som politikere og byråkrater i sin iver etter gjennomregulering og planverk tror de kan bestemme med et pennestrøk hvor alle bedrifter skal befinne seg. De må ikke glemme at det er i private bedrifter i hovedsak verdiskapning og ansettelser skjer, og at bedriftene fortsatt må få lov å utvikle seg der de mener det passer best for akkurat deres drift, slår han fast.

Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati4.jpg

CityBioBed
Jorden som skal produseres dersom reguleringsarbeidet får det utfallet Carlsen håper på er altså CityBioBed, som han beskriver som et rotvennlig og fiks ferdig forsterkningslag for urban bruk. I tillegg til knuste masser består denne jorden blant annet av NorgesJords egen kompost og deres eget ladede biokull. Blandingen gjør jorden næringsrik samtidig som den får en stor absorberingsevne for overvann.

– Dette er en av løsningene på framtidens overvannsutfordringer i byene, slår Carlsen fast, og legger til at det de nå driver med i Maskin og Utemiljø AS i aller høyeste grad er en grønn næring.

– Det er uforståelig for meg at det som er Norges største jordbrukskommune etter kommunesammenslåingen er så problemorientert når det gjelder utvidelsesbehovet vårt. Jeg opplever at politikerne er på lag med oss, men vi stanger mot et fryktelig stivbent byråkrati og regelverk. Det er manko på en ja-kultur i Indre Østfold, slår han fast.

Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati5.jpg

Skiller ut satsingen i eget selskap
Parallelt med reguleringsplanen har Carlsen nå satt i gang arbeidet med å skille ut NorgesJord som et eget datterselskap under Utemiljø-gruppen.

– På litt sikt har NorgesJord et enda større potensial enn Maskin og Utemiljø AS. Dette er et produkt som kommunene og byene trenger, og med ekstremnedbøren som er ventet fremover er CityBioBed en svært bærekraftig måte å demme opp for urban flom – både når det gjelder selve produksjonen og når det gjelder bruken, sier han.

Blant prosjektene som allerede har tatt CityBioBed i bruk er Oslo kommunes nyplanting av hestekastanjer i Bygdøy Allé, hvor et av kriteriene var at de nye trærne skulle få bedre vekstvilkår enn trærne de erstatter.

– NorgesJord har også en meget spennende storkontrakt på gang i en av Norges store byer, som virkelig vil sette Indre Østfold løsningene på kartet, kan Carlsen fortelle.

Prosjektet i Bygdøy Allé kan du lese mer om her (ekstern lenke)

Trenger mer plass, stanger mot stivbent byråkrati6.jpg

Samtlige fotos er hentet fra Facebook-siden til Maskin og Utemiljø AS