Vellykket sammenslåing i Vestfold

Nyhet, Rekruttering, Aktuelt, Medlemsbedrifter

Publisert

VESTFOLD: I fjor sommer ble Grøntanlegg Sandefjord kjøpt opp av Tønsberg-baserte Anleggsgartnerfirma Strandman AS. Tre måneder inn i første eierdriftsår konkluderer daglig leder Ruben Høie med at oppkjøpet har vært vellykket.

– Forhistorien til denne handelen er at Jan Peder Strandman og Trygve Sandvik gikk på gartnerskolen sammen, og de var dessuten født på samme dag i samme år. De har derfor hatt et ekstra sterkt bånd i årevis, og dermed var det naturlig for oss å ta kontakt med Trygve etter at vi hadde diskutert internt om det fantes noen oppkjøpskandidater i Vestfold som lignet oss selv når det kom til kultur og kundegrupper, forteller Ruben Høie.

– Samtidig som vi syslet med slike tanker var Trygve så vidt begynt å tenke på å pensjonere seg. I utgangspunktet var tanken hans å jobbe noen år til og så legge ned og la ulvene forsyne seg av verdiene han og kollegaene hans har bygget opp. Da vi tok kontakt med en forespørsel om det var mulig å få til noe ble et oppkjøp en logisk løsning for begge parter, legger han til.

Vellykket sammenslåing i Vestfold2.png
Foto: asgrontanlegg.no

 

Drives videre som selvstendige selskap
Avtalen mellom de to bedriftene ble landet på tampen av våren i fjor, med 1. august som formell overtagelsesdato. Rett etter ferien satte også Strandman inn sin egen prosjektleder i Grøntanlegg, men inntil videre skal begge drives videre som selvstendige selskap med egne organisasjonsnumre og porteføljer.

– I størrelse er det store forskjeller mellom oss, med fem kontra femti helårsansatte. Når det kommer til profil er vi imidlertid veldig like. Kulturen er lik i begge bedriftene, og kundegruppene er også veldig like. Vi henter begge omlag 70 prosent av omsetningen vår i privatmarkedet, og vi har en sterk posisjon både i den profesjonelle delen av dette markedet og i det jeg pleier å kalle «herr og fru»-markedet, sier Høie.

– Sandefjord og Tønsberg er et område med mye nybygging, og aktivitetsnivået er høyt, forteller han.

Vellykket sammenslåing i Vestfold3.png
Foto: asgrontanlegg.no

 

Samarbeider godt med Gjennestad
Når det gjelder rekruttering henter Strandman i hovedsak nye lærlinger fra Gjennestad videregående skole.

– Gjennom Jobbute har bedriftene i Vestfold og Telemark et samarbeid med Gjennestad som fungerer veldig bra. Innunder samfunnskontrakten har skolen dette skoleåret 19 elever som skal ha læreplass, og med 22 søkere til vg2 for neste skoleår ser det lovende ut for fortsettelsen også.

Også hos Grøntanlegg er det på sikt meningen å ta inn lærlinger.

– Bedriften har hatt lærlinger tidligere, og vi ønsker å kunne ta opp igjen denne ordningen, sier Høie.

Vellykket sammenslåing i Vestfold4.png
Foto: asgrontanlegg.no

 

Forventer synergier
Når det gjelder det framtidige samarbeidet mellom Strandman og Grøntanlegg ser han flere mulige synergier.

– Samarbeid omkring innkjøpsavtaler vil være ett naturlig element i oppsettet vårt fremover. Deling av kunnskap et annet. I tillegg vil vi ha muligheten til en viss flyt av arbeidskraft mellom bedriftene ved behov.

– Tilbakemeldingene fra markedet har vært veldig positiv, og også internt i begge bedriftene har dette oppkjøpet blitt tatt godt imot. Vi ser lyst på framtiden for både Strandman, Grøntanlegg og samarbeidet mellom Strandman og Grøntanlegg, avslutter Ruben Høie.

Vellykket sammenslåing i Vestfold5.png
Foto: asgrontanlegg.no