Han leder Green Landscaping Group Norge

Nyhet, Medlemsbedrifter

Publisert

Gjennom oppkjøpene av Oveland Utemiljø, Haakonsen og Sukke og Akershusgartneren har Green Landscaping Group i løpet av kort tid blitt en størrelse å regne med i den norske anleggsgartnerbransjen. Hva er bakgrunnen for denne satsingen? Hvordan tenker den børsnoterte svenske aktøren om det norske markedet? NAML-nytt har pratet med regionansvarlig i Green Landscaping Group Norge, Atle Roll- Matthisen.

- Jeg er imponert over engasjementet og nivået på diskusjonene, sa regionansvarlig for Norge i Green Landscaping Group, Atle Roll- Matthisen, da NAML-nytt fikk en prat med ham etter fagdagen i forbindelse med årsmøtet til NAML i Bergen 11. og 12. mars.

- Det jeg har vært vitne til disse dagene er en ansvarlighet og et oppriktig ønske om å påvirke samfunnet, miljøet og næringen på en positiv måte, slo han fast.

Jurist og økonom
Atle Roll-Matthisen er sannsynligvis ukjent for mange innenfor den norske anleggssgartnerbransjen, og turen hans til Bergen i mars var den første samlingen han har deltatt på i NAML-regi. I deltagerlisten stod han oppført som representant for Oveland Utemiljø AS og Green Landscaping Group Norge. Han er den eneste ansatte i det sistnevnte selskapet, mens han er styreleder både i Oveland Utemiljø, Haakonsen og Sukke og Akershusgartneren.

- Jeg begynte i Green Landscaping Group 1. januar i fjor, samtidig som Oveland kom inn i porteføljen vår, så jeg er nokså fersk i denne bransjen, forteller han. Av utdanning er han jurist og økonom, og han har 25 års erfaring fra politi, påtalemyndighet og domstol samt bakgrunn fra organisasjonslivet før han meldte overgang til bygg- og anleggsbransjen. Foruten de tre norske anleggsgartnerbedriftene som i dag er i Green Landscaping Groups eie er han også styreleder for de øvrige seks norske selskapene i gruppen.

- Jeg har en nokså fri rolle, og er tilgjengelig for dem innenfor gruppen som trenger meg, sier han.

Startet i Norge i 2020
Green Landscaping Group ble etablert i Sverige i 2009 gjennom sammenslåingen av ISS Landscaping, Jungs, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson og Qbikum. Siden 2010 har målsetningen vært å være en fullskala leverandør for styring av utemiljøer, og selskapet ble i 2018 notert på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. Satsingen i Norge startet i 2020.

Verdien på selskapet er i dag rundt 4-5 milliarder, og om lag 20 prosent av aksjene eies av sentrale ansatte. 

- Vi er hele tiden på utkikk etter nye oppkjøpskandidater, og vi har noen helt faste kriterier vi styrer etter når vi vurderer nye oppkjøp, forteller Roll-Matthisen.

  • For det første er vi tro mot segmentene vi satser innenfor, som er anleggsgartnervirksomheter, vei og vintervedlikehold og mindre/mellomstore maskinentreprenører.
  • Vi leter etter de små og mellomstore fremgangsrike selskap hvor gründerne sitter tett på driften, og hvor de har et ønske om å bli med videre.
  • Vi kjøper hundre prosent av aksjene mot en betaling som dels skjer i kontanter og dels i aksjer i Green.

Styres nedenfra og opp
- Med fremgangsrike selskap mener vi lønnsomme selskap med riktige folk. Oppkjøpskandidatene våre er virksomheter hvor dagens ledelse ønsker å fortsette samtidig som de vil høste noe av det de har skapt, sier han.

- Samtidig ønsker jeg å presisere at vi er en gruppering som styres nedenfra og opp. Vi opererer med en svært desentralisert struktur. Vi tror på at det enkelte selskapet selv – som kjenner sine lokale kunder og sitt lokale marked, best styrer sin egen utvikling.

Det viktigste kriteriet når Green Landscaping Group vurderer et oppkjøp er ifølge Atle Roll-Matthisen riktige folk.

- Selv om gründerne av de til sammen ca. 40 selskapene våre i Sverige, Norge og Finland kun sitter på 20 prosent av aksjene har de en betydelig medbestemmelsesrett – også når det gjelder påvirkning på hvilke nye selskaper vi ønsker å inkludere inn i gruppen, sier han.

- Og ikke minst er det viktig å få fram at vi er en langsiktig industriell aktør. Vi har ingen exit-planer når vi kjøper et selskap, sier han. Vi jobber etter et evighetsperspektiv, som også kommer til uttrykk ved at selskapet er notert på Stockholmsbørsen.

Samarbeid som forretningside
Når det gjelder den typen konsolidering innenfor anleggsgartnerbransjen som Green Landscaping Group er et eksempel på mener Roll-Matthissen at det ikke bare styrker de involverte selskapene, men også bransjen som sådan.

- Vi er ikke veldig opptatt av synergier. Forretningsideen vår er å samle verdens beste entreprenører i et cluster hvor man kan samarbeide. Selskapene utvikler seg best lokalt, og skal ikke detaljstyres av oss. Den desentraliserte filosofien vår er viktig.

- Samtidig blir rammebetingelsene tøffere og tøffere i denne bransjen, og kravene knyttet til kontraktsinngåelser, dokumentasjon og rekruttering er helt annerledes i dag enn for kun noen få år siden. Vi står sterkere når vi står sammen, og jeg er imponert av hvilke kvaliteter bedriftene representerer – både innenfor gruppen vår og innenfor det større NAML-fellesskapet jeg har opplevd her i Bergen, avslutter han.

Skjermbilde 2022-04-21 kl. 21.13.53.png