Lav deltagelse i NHOs nyeste medlemsundersøkelse

Nyhet, Aktuelt, Nytt fra NAML

Publisert

14 av 74 medlemsbedrifter i NAML leverte besvarelser til den store medlemsundersøkelsen NHO gjennomførte i vår. Styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML håper svarprosenten øker ved fremtidige undersøkelser.

- Denne typen undersøkelser gir styret og administrasjonen svært viktige signaler om hva medlemmene våre er opptatt av. Derfor er det viktig at så mange som mulig svarer når det ramler inn undersøkelser fra NHO eller NAML i innboksen, sier han.

Et av de tydeligste funnene i NHOs rykende ferske medlemsundersøkelse er at medlemsbedriftene i NAML i all hovedsak er fornøyd med antallet henvendelser de får fra NAML, BNL og NHO. De savner imidlertid større relevans og mer informasjon om medlemsfordeler.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1. og 15. mars i år, og ble sendt ut til samtlige daglige ledere og HR-kontakter hos NHOs medlemsbedrifter.

Til sammen var det 20.117 kontaktpersoner i medlemsbedriftene som fikk tilsendt spørreskjemaet, og 3.601 av disse har svart. Det gir en svarprosent på 18 prosent, som er to prosent lavere enn ved forrige undersøkelse i november 2019.

14 av 74 medlemsbedrifter svarte
Når det gjelder NAML er undersøkelsen sendt ut til 74 NAML-bedrifter, hvorav 14 medlemsbedrifter har besvart. Det gir også en svarprosent på 18 prosent. 

- Utvalget er representativt for NAML medlemsbedrifter, sier Torunn Sirevaag, seniorrådgiver for strategi, analyse og teknologi i NHO.

- Men selv om utvalget er representativt så vil all prosentuering kunne gi voldsomme utslag ved så få svar, da hver enkelt besvarelse teller nærmere åtte prosent. Dette er viktig å være oppmerksom på når man leser resultatene, sier hun.

Fornøyd med mengden informasjon
Uansett representativitet eller ei viser undersøkelsen at de 14 NAML-bedriftene som har svart i all hovedsak er enige om et par ting når det gjelder medlemskapet sitt i NAML og derigjennom også i BNL og NHO.

Størst er enigheten når det gjelder mengden informasjonen som går ut fra NAML. Her mener 12 av 14 bedrifter at mengden er passe, mens to mener de får for lite informasjon.

Når det gjelder tilsvarende informasjon fra NHO er det også 12 av 14 som mener mengden er passe, men her er det kun én medlemsbedrift som etterlyser mer informasjon mens en annen ønsker seg mindre.

Illustrasjon 1.png

Konkrete tilbakemeldinger
Når det gjelder den opplevde verdien av NHO-medlemskapet avdekker undersøkelsen at NAML-medlemmene gjennomgående føler en sterkere tilknytning til NAML enn til NHO. Blant respondentene har Sigurd Boasson hos Anleggsgartner Svein Boasson AS eksplisitt kommentert dette.

- Vi er med i NHO først og fremst fordi vi er med i en bransjeorganisasjon, dernest fordi vi får gode råd og god oppfølging på arbeidsgiverspørsmål. Vi synes enda det er alt for langt fra NHO-huset på Majorstua til våre sko. Vi kunne tenke oss et NHO som jobber mer for helt vanlige problemstillinger og langt mindre for skattetrykk og formuesbeskatning, er blant kommentarene han har levert sammen med besvarelsen sin.

- Synliggjøre medlemsfordeler, har et annet NAML-medlem svart på spørsmålet om hva NHO kan gjøre for at medlemskapet skal ha større verdi. Dette svaret har også fått en bred oppslutning blant de øvrige NAML-respondentene. 36 prosent mener det er svært interessant dersom NHO kan tilby flere fordelsavtaler eller -tilbud, mens 50 prosent mener det er litt interessant. 14 prosent vet ikke.

Blant de 14 medlemsbedriftene som har svart er 29 prosent fornøyd med NHO-medlemskapet sitt. 43 prosent er fornøyd med BNL, mens tilfredsheten er størst med NAML. 50 prosent har svart at de totalt sett er fornøyd med medlemskapet sitt i NAML.

Illustrasjon 2.png

Lover bedre kommunikasjon
- Denne undersøkelsen har gitt oss noe å tenke på, sier styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML.

- For det første synes jeg som nevnt innledningsvis at svarprosenten vår er alt for lav, og årsaken til dette vil vi se nærmere på. Kanskje oppleves undersøkelsen som for lite relevant for medlemsbedriftene våre? Kanskje er det det at det er NHO og ikke NAML som er avsender som signaliserer for stor avstand? Dette må vi finne ut av.

- I tillegg viser denne undersøkelsen helt tydelig at vi må bli flinkere til å vise verdien av et NAML-medlemskap, og ikke minst verdien av BNL- og NHO-medlemskapet man får med på kjøpet. Medlemsfordelene er både mange og svært gode, men det hjelper lite når alt for få er klar over dem. Her må vi bli flinkere med kommunikasjonen vår, sier han.

Han lover også et tettere samarbeid opp imot NHO fremover.

- Gjennomsnittlig viser undersøkelsen til NHO at 74 prosent av medlemsbedriftene er fornøyd med medlemskapet i bransjeforeningen sin. At kun 50 prosent av NAML-bedriftene er av den samme oppfatningen må vi ta alvorlig, avslutter han.