Liten bedrift – store medlemsfordeler

Nyhet

Publisert

Som bransjeorganisasjon favner NAML hele spekteret fra de store bransjelokomotivene med mer enn 100 ansatte til små foretak med en håndfull ansatte. Styreleder Karsten Totland Raddazt leder selv en bedrift med fem faste ansatte og rundt ti ekstra ansatte i høysesongen, og han håper at flere av de mindre anleggsgartnerbedriftene rundt i landet vil oppdage de store fordelene et medlemskap i NAML vi gi dem.

- Det er omtrent 400 bedrifter som er registrert under vår næringskode - 81.300 Beplantning av parker og hageanlegg - i Brønnøysundregistrene. Samtidig er vi mindre enn 100 medlemsbedrifter i NAML. Denne ubalansen trenger vi å få gjort noe med, sier daglig leder i Hageform AS og styreleder i NAML, Karsten Totland Raddatz.

Selv er han leder for en liten bedrift som teller 15 ansatte i høysesongen og fem ellers i året, og som omsetter for rundt ti millioner kroner i året.

- Utgangspunktet vårt er at vi liker en størrelse hvor vi ikke trenger å ansette noen i administrasjonen. Vi er to eiere som deler på de administrative oppgavene, og ingen av oss har noe ønske om å tilbringe mer tid enn nødvendig på kontoret. Vi har mobilen i lommen når vi er ute på jobb, og trives med denne måten å jobbe på.

Nettopp derfor mener Karsten at NAML-medlemskapet er så viktig for dem.

 

Tilgang til juridisk kompetanse

- NAML favner hele spekteret fra de store bransjelokomotivene til små spesialister som oss. Som liten bedrift gir medlemskapet oss store fordeler.

- Den mest åpenbare fordelen er kompetansen og ressursene vil får tilgang til gjennom NAML-, BNL- og NHO-fellesskapet. Det har hendt mer enn én gang at jeg har benyttet meg av den juridiske kompetansen hos BNL og NHO i forbindelse med avtaleinngåelser eller termineringer, og de har påpekt fallgruver som jeg lett kunne ha tråkket rett uti.

- Hos oss er vi opptatt av at alt vi gjør – både faglig og administrativt – skal holde høy standard. De siste årene har vi sett en tendens til at små og mellomstore bedrifter nærmest automatisk stemples som useriøse. Dette er jo ikke tilfelle, og medlemskapet vårt i NAML hjelper oss til å drive seriøst. Det er en million feller å gå i der ute, men de er lett å unngå gjennom å konsultere den rette kompetansen, og gjennom NAML/BNL/NHO-systemet er denne kompetansen både den beste i landet – og som regel helt gratis, sier han.

 

Skjermbilde 2022-08-19 kl. 07.33.18.png

 

Nyttige nettverk
Den andre fordelen Karsten peker på er av det mer uformelle slaget.

- Jo mindre en bedrift er, jo viktigere er det å være del av et faglig nettverk. Der er årsmøtene i NAML helt suverene. Du møter folk som driver med det samme som deg selv, men i et annet geografisk marked. Det har alltid vært en god delekultur på tvers innenfor NAML, og når man i tillegg ikke er direkte konkurrenter kan man rett og slett bruke hverandre som rådgivere. Det driver bransjen vår fremover, samtidig som det gagner hver og en av oss, sier han.

 

En fremtidsrettet bransje
Når det gjelder anleggsgartnerbransjen mener Karsten at oppkjøpene og konsolideringene vi har sett den siste tiden viser at bransjen har en lys framtid.

- Selv har vi tatt et bevisst valg når det gjelder størrelse, men det betyr ikke at de som velger annerledes velger feil. De store kontraktene blir større og større, og vi trenger store bedrifter som faktisk kan ta disse kontraktene.

- Jeg synes også det er spennende at noen av medlemsbedriftene våre nå rigger seg for å kunne levere innenfor vann og avløp. Der er det et stort etterslep, og det kommer til å skje store endringer fremover, når byene våre må bygges om for å tåle både ekstremnedbør og tørke. Da kan vi ikke lenger se på infrastruktur og overflater som to separate problemstillinger. Vi trenger å tenke mer integrert, og de fremste til å kunne gjøre nettopp dette er vi anleggsgartnere, slår styrelederen i NAML fast.

 

Verdien av sommerjobber
På tampen av en sommer som har bydd på både ekstremnedbør og lengre tørkeperioder peker han avslutningsvis også på et annet område hvor det trengs en mer helhetlig tenkning: Grensesnittet mellom prosjekterende og utførende.

-  Vi jobber først og fremst med skjøtsel, og har store sesongvariasjoner med sommersesongen som vår absolutte høysesong. Da trenger vi ekstra arbeidskraft, og vi forsøker i størst mulig grad å da ta inn ungdom som studerer for å bli landskapsingeniører eller landskapsarkitekter. Akkurat der og da gir ikke dette oss noen fordeler fremfor om vi hadde tatt inn andre kandidater, men på lengre sikt tror vi det har en stor betydning.

- Det er viktig å gi disse studentene praksis. Når vi da møter dem igjen senere i arbeidslivet får vi faglige diskusjoner på et helt annet nivå enn om de hadde hatt en hundre prosent teoretisk tilnærming til faget sitt.

- Det å gi yngre arbeidstakere sommerjobb er også en måte å rekruttere fremtidige fagarbeidere, og dette er også viktig for bransjen vår. Vi må tidlig på banen og vekke oppmerksomhet for å tiltrekke oss kompetansen vi trenger, avslutter han.

 

Skjermbilde 2022-08-19 kl. 07.35.41.png