Modellbasert entreprise på 150 måls parkanlegg i Drammen

Nyhet

Publisert

Parkanlegget til det nye sykehuset i Drammen ble lagt ut på anbud 19. juni, med tilbudsbefaring 17. august og tilbudsfrist 3. oktober i år. Prosjekteringsleder for veg, landskap og infrastruktur i Sykehusbygg HF, Tormod Sola, forteller til NAML-nytt at anbudet vil være hundre prosent modellbasert.

- Utgangspunktet vårt er null tegninger. Vi har valgt å gå for gjennomføring med modell, og vil basere oss på at all nødvendig informasjon blir lagt inn i modellen. Tidligere har dette gjerne vært en ambisjon, men når det kommer til utførelsen har det av forskjellige årsaker stoppet der. Denne gangen vil vi rendyrke denne løsningen, sier Tormod Sola.

Han er prosjekteringsleder for veg, landskap og infrastruktur i Sykehusbygg HF, og forteller at selve innholdet i entreprisen ikke er ekstraordinært annet enn at det er stort.

- Vi skal opparbeide omtrent 150 mål med parkanlegg, og det er ikke hver dag det bygges slike parker i Norge. Siden dette er en sykehuspark er entreprisen integrert i et stort byggeprosjekt som både innbefatter byggene og ikke minst omfattende infrastruktur i bakken under parkanlegget.

- Dette er allerede under bygging, og vi har valgt modellbaserte løsninger også for disse entreprisene. Nå er vi spent på responsen på parkanlegget, og hvordan entreprenørene vil organisere seg for å få på plass ressursene som trengs for å gjennomføre et slikt prosjekt uten andre tegninger enn de de eventuelt måtte velge å produsere selv som supplement til modellen, sier han.

Bilde3.jpg

Illustrasjon: Link Arkitektur, Ratio, Bølgeblikk.

Behov for kompetanse og programvare
Som et eksempel på separate planer og dokumenter som nå vil kuttes ut nevner Sola planteplaner.

- Det vil ligge tilstrekkelig informasjon om dette i modellen, sier han.

Han vedgår samtidig at det å arbeide hundre prosent modellbasert innebærer et stort skifte for mange, og at det vil være nødvendig for entreprenørene og underleverandørene å få på plass både kompetansen og programvaren som behøves for å kunne samhandle i modell.

 De tunge programvarene forventer vi at entreprenørene har. I tillegg til disse vil vi benytte Stream BIM som er en enklere programvare med enklere brukergrensesnitt og enklere tilganger. Der vil det være mulig å se på ting i 3D for å studere hvordan det skal bygges, forteller han.

Når det gjelder problemstillinger som kommunikasjon omkring endringer og løsninger underveis i arbeidet vil dette også gjøres digitalt i byggherres prosjektstyringssystem.

Bilde4.jpg

Illustrasjon: Link Arkitektur, Ratio, Bølgeblikk.

Fakta om entreprisen
Parkanlegget til det nye sykehuset i Drammen ble lagt ut på anbud 19. juni, med tilbudsbefaring 17. august, spørsmålsfrist 22. september og tilbudsfrist 3. oktober i år.

Nytt sykehus i Drammen (NSD) består av et bygningskompleks på totalt ca. 122.000 m2. Tomten er på 150 mål og ligger på det eksisterende industriområdet på Brakerøya inntil Drammenselven og nær jernbanestasjonen. Byggestart var høsten 2019, og full klinisk drift er planlagt til mai 2025. Utomhusanleggene i adkomstområder og tilkomstveier skal være ferdig senhøsten 2024 siden deler av sykehuset tas i bruk da. Alle grøntarealer i entreprisen skal ferdigstilles vår/sommer 2025.

Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming. Den har fysisk grensesnitt mot en rekke andre entrepriser utomhus, og er sterkt berørt av innvendige entrepriser når det gjelder koordinering. Dette omfatter både logistikk og koordinering av del-leveranser til utomhusarealene.

Klikk her for å lese mer om entreprisen

Bilde5.jpg

Illustrasjon: Link Arkitektur, Ratio, Bølgeblikk.

Bransjen trenger påfyll av kunnskap

- Kravene om digitale medarbeidere i bygg og anlegg har eksistert en stund. Vi i anleggsgartnerbransjen har på en måte sluppet litt unna, da denne kompetansen heller ikke har fått godt nok fotfeste hos våre prosjekterende - landskapsarkitektene. Men nå kommer disse kravene sterkere og sterkere, sier fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML.

- Til nå har det vært en del prosjekt som har hatt krav om digitale medarbeidere, men det er ikke mange som er blitt gjennomført i fullskala med full integrering, legger han til, og nevner Bybanen i Bergen, Olav V's gate i Oslo og flere prosjekter hos Statsbygg og Bymiljøetaten i Oslo som eksempler på prosjekt hvor det har vært varierende grad av digital gjennomføring.

- Sykehusbygg HF er vel en av de første til å sette strenge krav til gjennomføring av digitale medarbeidere i hele byggeprosessen - og ikke minst krav om denne kompetansen i egen organisasjon.

- Som bransje må vi nå lene oss framover, ta inn over oss disse kravene og fylle på med riktig kunnskap, poengterer han.

*

NAML-nytt planlegger flere saker om digitale medarbeidere utover høsten.