Ny hjullaster til Lena-Valle vgs

Nyhet

Publisert

Anleggsgartnerutdanningen ved Lena-Valle vgs opplever gode tider, med lange ventelister, motiverte elever og et godt læremiljø. Den seneste tilveksten til utdanningstilbudet ved skolen er en splitter ny hjullaster som har stått på ønskelisten i mer enn ti år.

I mer enn ti år har Lena-Valle vgs ønsker seg en hjullaster til anleggsgartnerlinjen ved skolen. I år fikk de endelig gjennomslag hos fylket, og i høst stod en splitter ny hjullaster klar til bruk av anleggsgartnerelevene.

- Med denne nye maskinen blir undervisningen vår mye mer relevant. Selv om mange bedrifter også bruker traktor og henger er det denne typen maskiner som gjelder inne på anleggsplasser. Nå slipper vi å overlate denne delen av undervisningen til bedriftene, og det styrker undervisningstilbudet vårt innenfor anleggsgartnerfaget, forteller faglærer Yngvild Wennevold.

Hun ser nyervervelsen som del av en større positiv trend ved skolen.

 

En utfordring å finne høyskoleutdannede faglærere
- De siste årene har vi hatt lange ventelister til VG2 anleggsgartner, og vi har gjennomgående svært motiverte elever og et positivt læremiljø ved skolen.

- Vi har også opplevd en endring til det bedre når det gjelder å tiltrekke oss lærekrefter. Tidligere har vi i litt for stor grad måttet leie inn instruktører. Dette har vært flinke folk, men de føler naturligvis ikke det samme eierskapet til anleggsgartnerlinjen vår som det fast ansatte lærere gjør. Jeg tror at søkertallene våre er et direkte resultat av engasjementet vi nå ser på tvers av lærerstaben, sier hun.

Utfordringene med å skaffe lærekrefter tror hun at kan gjelde flere skoler enn Lena-Valle og flere linjer enn anleggsgartnerlinjen.

- Skolene søker etter høyskoleutdannede lærere, og når man rekrutterer blant fagarbeidere er ikke nødvendigvis dette en formell tilleggskompetanse man har. Derfor tror jeg at mange potensielt gode faglærere rett og slett ikke søker på slike jobber.

- Pedagogikk er selvsagt viktig, men som mye annet i livet er det noe man kan tilegne seg underveis. Selv hadde jeg fagbrev og yrkesbakgrunn som anleggsgartner da jeg begynte her ved skolen for seks år siden. Deretter har jeg tatt en bachelor på Oslo Met for å bli yrkesfaglærer. Slik anbefaler jeg andre også å gjøre det, for det er veldig givende å jobbe med ungdom og spre gleden ved faget, sier hun.

 

Oppkjøring for kompetansebevis på maskiner
Når det gjelder den nye hjullasteren tror ikke Yngvild Wennevold at anskaffelsen av hjullasteren vil gjøre anleggsgartner som utdanningsvalg mer attraktivt i seg selv, men at det vil styrke det som allerede er.

– Jeg tror vi har et godt grunnlag fra før av. Vi har også tidligere kunnet tilby oppkjøring for kompetansebevis på maskiner, men da har vi ikke kunne ha opplæringen på skolen, sier hun til lokalavisen Toten Idag.

– Det har vært en manko at vi ikke har hatt det rette utstyret. I tillegg har vi fått nye læreplaner som krever enda mer. Det er en styrke for linjen at vi nå kan introdusere elevene for det som de faktisk møter ute i yrket. Det er veldig godt å ha fått det maskinelle på plass, sier hun til avisen.

*

Foto: Nora Kleppe Brennhagen, Toten Idag (gjengitt med tillatelse)