Oslo-tørken aktualiserer bedre lokal overvannsdisponering

Nyhet, Aktuelt, Miljø og bærekraft, Utdanning

Publisert

OSLO: Lav vannstand i magasinene har gitt usedvanlig høye strømpriser i vinter, og nå er nivåene i Oslos vannforsyningsområder så lave at innbyggerne risikerer restriksjoner. Hvordan kan vi løse disse utfordringene bedre i framtiden enn i dag? Det ettårige delfagsstudiet i sirkulær disponering av vann ved Norges grønne fagskole – Vea kan være en del av løsningen.

På mandag denne uken sendte Oslo kommune ut en tekstmelding til sine 700.000 innbyggere med oppfordring om å bruke mindre vann. «Kjære Oslo. Akkurat nå har vi mindre vann en normalt, og vi trenger din innsats for å spare vann!» skrev kommunen og lenket videre til denne nettsiden i tekstmeldingene sine:

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/vannsparing/

Tydeligere kan det nesten ikke demonstreres at vi fremover trenger å utnytte overvannet bedre enn vi gjør i dag, og at gjenbruk av vann til formål som ikke behøver drikkevannskvalitet blir viktig fremover.

Illustrasjon 1 - overvann.png

Sirkulær disponering av vann
Derfor er det ettårige deltidsfagstudiet Sirkulær disponering av vann som ble lansert av Norges grønne fagskole – Vea i 2020 svært aktuelt i disse dager. Utdanningen er rettet mot rørbransjen, anleggsgartnere, anleggsmaskinførere og vei- og anleggsfagarbeidere, og en viktig del av studiet er å gi studentene fra de ulike fagene større kunnskap og forståelse for de andre yrkesfeltene som deltar i utdanningen.

- Det å håndtere vannet lokalt krever samarbeid på tvers av fagene. Vi må spille hverandre gode. Det vil gi et bedre sluttprodukt for alle yrkesfeltene, sa leder for fagskoleutdanningen ved Vea, Anne Hagen Bakken, under en digital pressekonferanse fredag i forrige uke.

Forventer blågrønne krav
Til stede under den godt besøkte pressekonferansen som var åpen både for media og alle andre interessenter var også Harry Bjerkeng fra Nordisk Håndverksforbund, Oddgeir Tobiassen fra Rørentreprenørene Norge og Bjørn Aakerholt fra NAML. Det er disse organisasjonene som sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har utviklet studiet.

Illustrasjon 2 - overvann.png