Park og anleggsmessen 2022 er i gang

Publisert

I dag gikk startskuddet for Park og anleggsmessen 2022 på Lillestrøm, hvor NAML er ansvarlig for fagprogrammet. Først på programmet stod to parallellsesjoner med hhv. Stein Wikholm og Ellen Heier Schumann og Stig Holterhus fra ASAK.

- Det er ingen grunn til at vi skal sende vann rett fra det ene renseanlegget via toalettet til det andre renseanlegget. Vi må begynne å ta vare på regnvann som en ressurs, og bruke det til formål som ikke krever drikkevannskvalitet, sa tidligere styreleder i NAML, Stein Wikholm, da han innledet fagprogrammet under Park og anleggsmessen i sal 1 tidligere i dag.

Ved anlegget til Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen har de siden 2019 tatt vare på sitt eget regnvann for bruk til toaletter og vask av maskinparken, og i gjennomsnitt utgjør denne svært lokale sirkulærdisponeringen av vann hele 17.000 liter i måneden.

- Dette er vann som ellers ville blitt ledet vekk som en uutnyttet ressurs, samtidig som vi ville måtte brukt 17.000 liter drikkevann til disse formålene, slo Stein Wikholm fast.

Samtidig med foredraget hans fortalte Ellen Heier Schumann og Stig Holterhus fra ASAK i sal 2 om deres forskningsresultater knyttet til naturlig overvannshåndtering og permeable dekker – et tema som NAML-nytt publiserte en sak om i juli i år. Den saken finner du her.

 

IMG_2728.jpg
Det var fylt til trengsel da Tørres Rasmussen, Roar Hunstad og Tore D Carlsen (fra venstre) debatterte jord under ledelse fra styreleder Karsten Raddatz i NAML.

 

Fullt hus for debatt om jord
I parallellsesjonene etter Wikholm og ASAK var det så klart for debatt omkring jord i sal 2, hvor ordstyrer Karsten Raddatz hadde satt sammen et panel bestående av Tore D Carlsen (Maskin og Utemiljø og NorgesJord), Roar Hunstad (Nordland fylkeskommune og ekspertkomiteen for jorddelen av NS 3420) og Tørres Rasmussen (Bymiljøetaten, Oslo kommune).

Samtidig fortalte Janne M Gillgren fra Naturvernforbundet i sal 1 om hvordan og hvorfor forbundet jobber for utfasing av gummidekker i barnehager og skolegårder. Et ferskt intervju med Gillgren om dette temaet finner du her.

Til begge disse sesjonene strømmet det til med publikum i så store mengder at det måtte bæres inn flere stoler, og spesielt debatten om jord fylte salen til nærmest trengsel.

 

IMG_2731.jpg
Janne M. Gillgren fra Naturvernforbundet

 

I skrivende stund er det nå Stihl AS som presenterer batteriløsninger for profesjonelle brukere, mens Bjørn Braathen fra ACO Nordic AS (som vant innovasjonspris på årets GaLaBau-messe) forteller om innovative løsninger for overvann.

Senere i dag er det duket for semifinalen for Østlandet – Norges beste uterom, før FAGUS avslutter dagens program samtidig som Thomas Birkebekk fra Norsk Wavin AS og Erik Bentzen Egeland fra Vannklyngen – Norwegian Water Cluster avslutter dagens program.

NAML-nytt er til stede under hele messen, og kommer tilbake med flere intervjuer og reportasjer i ukene som kommer.

 

IMG_2733.jpg
Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML i full sving med å bære inn flere stoler til foredragssalene.