Praktbok om vital hundreåring

Publisert

Neste år fyller Vea 100 år, og nå foreligger jubileumsboken. «Vea – Vekst og vilje i hundre år» er skrevet av lektor og kunsthistoriker Ingeborg Sørheim ved avdeling for fagskoleutdanning ved skolen, og viser oss hvordan skolen på Søndre Vea i Ringsaker kommune på mange måter har speilet samfunnsutviklingen i Norge de siste 100 årene.

Skolen vi i dag kjenner som Norges grønne fagskole – Vea ble opprettet i 1923 under navnet Statens hagebruksskole for kvinner. I løpet av de hundre årene som har gått siden da har den hatt en rekke navn, og den har gradvis vokst fra én klasse med omkring tjue elever – som var omfanget i mer enn førti år – til dagens fagskole for høyere yrkesfaglig utdanning med sytten ulike studieretninger i tillegg til både gartner- og blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå, mesterbrevutdanning for små håndverksfag og spesialiserte kursrekker og sertifiseringsordninger for bransjen.

Da Vea fylte 75 år i 1998 ble det utgitt en jubileumsberetning som i detalj redegjorde for skolens bygg og anlegg, bestyrere, rektorer, lærere, ansatte, elever og praktikanter gjennom disse 75 årene. Ingeborg Sørheim har dermed stått friere enn hun kanskje ellers ville gjort når hun har ført denne boken i pennen, og hun har kunnet konsentrere seg om de store historiske linjene snarere enn alle de historiske detaljene.

 

IMG_3388.jpg

«Vea – Vekst og vilje i hundre år» er dermed først og fremst et portrett av skolen slik den er i dag, samtidig som boken definitivt har den hundre år lange historien med seg. Denne fortelles i ti større kronologiske avsnitt som tar for seg tiår for tiår, hvor hvert av disse avsnittene er bygget rundt tidstypiske trender og viktige hendelser. Gode eksempler på dette er fortellingene om 1920-tallet (Modernisme og sjølberging), 1940-tallet (Krig, brann og matauk) og 1960-tallet (Klassereiser og kjønnsdelt arbeidsliv).

Vevd innimellom disse avsnittene – som vi til sammen gjerne kan kalle hovedfortellingen – finner vi så portrettene av Vea per i dag, fortalt gjennom korte portretter av faglærere ved skolen som enkelt og greit forteller om de ulike fagene sine. Denne vekslingen mellom nåtid og en stadig nærmere fortid fungerer godt, og gir boken en fin dynamikk både i tekst og ikke minst i bilder.

 

IMG_3154.jpg

En fare ved en utgivelse som dette er at den lett kan ende opp med å bli for nærsynt, og at den dermed har liten eller ingen relevans for et bredere publikum. Disse farene styrer forfatteren klar av med god margin. En jubileumsbok om en fagskole for høyere yrkesfaglig utdanning vil aldri kunne nå et veldig stort publikum, men slik Ingeborg Sørheim i samarbeid med forlagsredaktør Andrea Rudi Lorås, fotograf Arild Kristiansen og grafisk designer Dimitri Solvang-Kayiambakis har lagt opp fortellingen sin er det nettopp dette vi blir servert. En fortelling.

Som lesere blir vi invitert inn i historien til skolen, og vi ser sammenhengene mellom denne isolerte historien og de store samfunnstrendene som har formet nettopp denne historien. På denne måten er jubileumsboken til Vea på mange måter også en historie om Norge de siste hundre årene.

Boken er utgitt av forlaget Press, og omtalen på forlagets nettsider finner du her. Klikk her for forhåndsomtale i Utemiljønytt.