Sirkulærøkonomi i praksis

Publisert

Denne måneden sluttfører SL Stenlegging AS første fase av prosjektet Vollebekk Torg. Prosjektet har hatt de sirkulære prinsippene med fra starten, og har hatt som utgangspunkt at det sirkulære skal stå i fokus så lenge det er fysisk gjennomførbart. Sluttresultatet har blitt oppsiktsvekkende.

- Arbeidsmetodikken i dette prosjektet har på mange måter vært motsatt av hvordan vi vanligvis jobber, forteller prosjekteringsansvarlig Tim Fosvold hos SL Stenlegging AS.

- Vi har startet med materialene. Hvilke materialer kan vi få tak i som tilfredsstiller kravene som har vært stilt til tykkelser og størrelser? Hvor mye av hvert av disse materialene kan vi skaffe? Hvor kan vi skaffe dem fra? Hvordan kan de virke sammen med andre materialer? Først når vi har hatt svarene på disse spørsmålene har vi kunnet starte å prosjektere og utvikle designet, så dette har vært en veldig dynamisk og levende prosess med mye mer prøving og feiling enn det vanligvis er snakk om, sier han.

Gjenbruk og ombruk
Gjenbruk og ombruk av materialer har vært sentralt i prosjektet. Alle granittdekkene er rester fra ulike prosjekt rundt om i landet. Møbleringen er blant annet produsert av materialer som kommer fra rivingsprosjekter, overskuddsmaterialer fra andre prosjekter samt gjenbruksplast. Et glassbord blir laget av rester fra fasaden til det nye nasjonalmuseet. Murer er laget av spuntrester, og det testes ut nye og spennende dekker med blant annet stående takstein og grusdekker av knust teglstein. Selve hjertet i byrommet, Spiren, prosjekteres i disse dager. Her er tanken at det skal benyttes ombruksstål til takkonstruksjonen, og at dette stålet skal demonteres fra andre typiske riveprosjekter og gjenbrukes med nye funksjoner på torget.

Denne materialrikdommen har gjort det til et krevende prosjekt å legge dekket.

Image (2).jpeg

- Her er det ingen standardstørrelser eller standardtykkelser. Alt må justeres hele tiden, så det går litt saktere enn normalt. Men det har samtidig vært uhyre lærerikt, og det har også resultert i et mye tettere samarbeid mellom byggherre, prosjekterende og oss enn det som vanligvis er tilfelle, forteller Tim.

Han roser OBOS og Studio Oslo Landskapsarkitekter for viljen til å gå nye veier.

Unikt samspill mellom byggherre og entreprenør
- Det har gått mye tid i planleggingsfasen og innkjøpsfasen, men det har vært en gjensidig tillit i prosjektet som har skapt et unikt handlingsrom hvor byggherre og entreprenør har anskaffet materialer om hverandre. Tilgangen på materialer har hele veien vært styrende for designet og løsningene. Denne skattejakten har det vært spennende å være en del av, og vi har funnet mange løsninger.

- Steinen vi har brukt er i hovedsak ny, men er restprodukt fra andre prosjekter. Teglsteinen vi har brukt både stående og knust er restprodukt fra riving, mens oppbyggingen av bed er gjort med kapprester fra spuntarbeid. Det blir også bygget benker av gamle stillaslemmer, tråkkheller av granittkjerner etter kjerneboring, og eksperimentert med omsmelting av gjenbruksplast, forteller Tim.

Image (1).jpeg

En av målsetningene for prosjektet har vært å inspirere flere i byggebransjen med gode eksempler for hvordan materialer kan gjenbrukes dersom det blir tilrettelagt tidlig nok i prosjektet.

Oppfyller kravene til Norsk Standard
Prosjektleder hos SL Stenlegging AS, Idar Melleby, forteller at det er en mengde tilpasninger og arbeid som legges i et prosjekt som dette.

- Materialene som brukes har forskjellige størrelser og tykkelser og må tilpasses slik at det endelige resultatet oppfyller kravene til Oslo kommune og Norsk Standard. I tillegg må vi sørge for at vi ikke går tom for enkelt stein tidlig i prosjektet. God planlegging fra lark, oss og de flinke folkene våre ute på plassen er helt nødvendig for å oppnå et godt resultat. Samtidig er det nettopp dette som gjør prosjektet ekstra spennende og motiverende å jobbe med, sier han.

I dag er OBOS eier av prosjektet, men Bymiljøetaten i Oslo skal overta torget etter ferdigstilling og testperiode. Prosjektet er en samspillsentreprise med egen kontrakt for utførelse. Fase 1 blir ferdig i løpet oktober i år, mens hele prosjektet først vil være ferdig i 2026.

*

Illustrasjonen øverst: SOLA (Studio Oslo Landskapsarkitekter)

Øvrige bilder: SL Stenlegging AS

 

Image (3).jpeg