Slik foregikk lønnsoppgjøret 2022

Publisert

Det er ikke alle NAML-bedriftene som har tariffavtale, men alle skal jo lønne sine ansatte og er derfor opptatt av hva som skjer i tariffoppgjørene. I tillegg er jo deler av byggfagsoverenskomsten allmenngjort, og dermed blir de fremforhandlede minstelønnssatsene noe man må følge uansett. Under årets lønnsoppgjør var NAML representert i BNLs forhandlingsutvalg på byggfagsoverenskomsten som er den aktuelle tariffavtalen for anleggsgartnere.

- Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) er NHOs største overenskomst, og i tid følger den like etter frontfaget – forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet på Industrioverenskomsten. FOB er derfor en av overenskomstene Fellesforbundet bruker for å bygge opp under frontfaget og de føringene som gis der, forteller Siri Bergh, direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL) til NAML-nytt.

- Ved å være medlem i NAML og BNL, og å kunne gi innspill til NAMLs representant i forhandlingsutvalget, kan du dermed være med å påvirke ikke bare lønnsutviklingen innenfor byggfagene, men bidra til å støtte opp under den koordinerte lønnsdannelsen og den norske modellen, legger hun til.

Hovedoppgjør med alt i spill
Årets lønnsoppgjør var et såkalt hovedoppgjør der alt er i spill – både økonomi og tekster i tariffavtalen. Utover det økonomiske resultatet var et av de store temaene denne gangen akkord. Det var også i år, som i flere tidligere oppgjør, fokus på blant annet likestilling og kompetanse.

- Selv om ikke bruk av akkord som lønnssystem kanskje er mest utbredt i anleggsgartnerbransjen er disse oppgjørene generelt sett svært viktige for NAML-medlemmene både med hensyn til økonomi og for de tariffbudne, også øvrige tarifforpliktelser. Derfor er det et viktig arbeid som gjøres i forhandlingsutvalget, sier Siri Bergh.

Den norske forhandlingsmodellen
Hun trekker også fram betydningen den norske forhandlingsmodellen har for nasjonal lønnsdannelse og -økonomi.

- Det at vi har en koordinert lønnsdannelse gjør at vi ser mindre sprik og mindre forskjeller enn hva vi ser i mange andre land. Det er fortsatt en modell man slutter opp under fra alle hold, både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i både privat og offentlig sektor.

Bergh forteller at årets oppgjør innenfor byggfag involverte 15-20 tillitsvalgte og administrativt ansatte fra BNL og omtrent like mange fra motparten. Blant de tillitsvalgte under årets oppgjør var Ruben Høie fra Strandman som deltok aktivt i forhandlingsutvalget både under forhandlinger og mekling.

 

Skjermbilde 2022-06-17 kl. 07.44.09.png