Snarlig lederskifte i Braathen Landskapsentreprenør

Nyhet

Publisert

YTRE ENEBAKK: Etter sommeren vil Tom Borthen tre tilbake som administrerende direktør i Braathen Landskapsentreprenør. Ny leder av selskapet fra og med august er Bjørn-Arild Dahl.

Braathen Landskapsentreprenør kan vise til et solid 2021-resultat og har en rekordhøy ordrereserve på nærmere 400 millioner for 2022, ifølge en pressemelding selskapet publiserte i begynnelsen av mars.

Den samme pressemeldingen kunne også fortelle at Tom Borthen, som har vært styreleder i Braathen Landskapsentreprenør de siste ti årene og administrerende direktør de siste seks, nå gir seg som daglig leder for selskapet. Han vil fortsette i rollen som styreleder, og som en av tre eiere.

Ny leder av selskapet fra og med august er Bjørn-Arild Dahl, nåværende økonomisjef i Braathen Landskapsentreprenør.

Hvem er så denne økonomisjefen som om noen få måneder vil lede en av de største norske anleggsgartnervirksomhetene?

Ti års erfaring fra anleggsbransjen
- Jeg er 35 år, samboer, far til to barn og er oppvokst på gård i Frogn kommune, sier Bjørn-Arild Dahl.

Han er økonomiutdannet fra BI, og har nærmere ti års erfaring fra anleggsbransjen

 - Jeg begynte hos Braathen Landskapsentreprenør i desember 2020, og kom da fra NCC Norge. De siste 4-5 årene jobbet jeg mer og mer ut mot prosjekt og det operasjonelle. Før dette har arbeidet mitt vært av en mer finansiell karakter.

I løpet av tiden han har vært hos Braathen har Bjørn-Arild i stor grad jobbet parallelt med administrerende direktør Tom Borthen, og hatt mye kontakt med prosjektledere og avdelingsledere.

- Det har vært en spennende tid, og jeg har blitt veldig imponert av og glad i selskapet. Vi har særdeles engasjerte eiere, og da de spurte meg om jeg kunne tenke meg å ta over ble jeg naturligvis glad. Jeg gleder meg veldig til høsten, sier han.

Ivareta, støtte, videreutvikle og forbedre
På spørsmål fra NAML-nytt om at skiftet varsler en ny fase for Braathen, med større vekt på drift og lønnsomhet enn på vekst (slik tilfellet ofte er når en CFO overtar ansvaret for et selskap), både bekrefter og avkrefter Bjørn-Arild dette.

- Braathen har tatt voldsomme steg de siste årene, spesielt med satsingen på bærekraft og nullutslippsmaskiner. Der har vi ikke vage ambisjoner, men helt konkrete mål, og oppgaven til hele organisasjonen fremover blir blant annet å følge opp disse.

- Det har vært jobbet systematisk i selskapet over flere år med å legge strukturene og tilrettelegge for vekst. Nå er vi kommet til det stadiet hvor jobben min i stor grad vil dreie seg om å ivareta, støtte, videreutvikle og forbedre.

En viktig oppgave i denne forbindelse er det bransjefaglige, hvor Bjørn-Arild føler at både han selv og selskapet han skal lede er på trygg grunn.

- Prosjektet Klosterenga park er et godt eksempel på hva man klarer å få til gjennom en bevisst satsing på bærekraft og en utslippsfri maskin- og utstyrspark, og vi er stolte av våre dyktige ansatte som klarer å gjennomføre dette i praksis. Som bransje trenger vi å tiltrekke oss de flinkeste folkene, og vi har i det siste økt vår satsning også på lærlinger, noe som er utrolig positivt og viktig for fremtiden, avslutter han.