Søndre Park i Lillehammer er Årets Grønne Park 2022

Publisert

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, har kåret Søndre Park i Lillehammer til Årets Grønne Park 2022. Parken ble opprettet av og for borgerskapet som en pryd- og promenade park sist på 1800-tallet, og er i dag en attraktiv og mye benyttet park for Lillehammers befolkning og andre besøkende.

Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg ønsker NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, å styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet.

Prisen Årets Grønne Park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989, og har siden den gang blitt utdelt til sammen 32 ganger, med et opphold i 2020 grunnet pandemien. Fjorårets vinner var Kulåsparken og Kirkeparken i Sarpsborg.

Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

 • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
 • At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
 • At parken er tilgjengelig for allmennheten

 

Meget godt skjøttet og driftet
Søndre Park i Lillehammer er en gammel park som ble opprettet sist på 1800-tallet. Den ble opprettet av og for borgerskapet som en pryd- og promenade park, og er i dag en attraktiv og mye benyttet park for Lillehammers befolkning og andre besøkende.

Les mer om parken her (ekstern side)

NAML har lagt følgende forhold til grunn for kåringen av Søndre Park som Årets Grønne Park 2022:

 • Søndre Park i Lillehammer er en sentrumsnær, gammel og ærverdig park med god og variert vegetasjon, som gir ett godt pusterom for Lillehammers innbyggere. Den har gode estetiske verdier der den ligger flott til mellom store gamle trær, med godt tilrettelagte gangveier, vannarrangement, paviljong og frodige busk- og staudebeplantninger.
 • Parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, noe som også er ett av kriteriene for nominasjon til vår pris. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse rundt parken brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje i parken. Dette igjen er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer.
 • Selv med sommerens utfordringer hva angår mangel på nedbør er det tydelig for juryen at Lillehammer kommune har en faglig kompetent avdeling. Selv under krevende forhold klarer de med gode faglige valg å opprettholde parkens utrykk og intensjon.

Som det kommer frem av statuttene legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter.

Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til Lillehammer kommune sin park- og idrettsavdeling ved avdelingsleder Kari Nesdal og hennes medarbeidere, som har det daglige ansvar for stell og skjøtsel i Søndre Park.

 

20220927_130759.jpg

 

Tidligere vinnere av NAML sin fagpris – Årets Grønne Park

 • 1989 - HASLUM KIRKEGÅRD, BÆRUM
 • 1990 - STUDENTERLUNDEN I OSLO
 • 1991 - RAVNEDALEN I KRISTIANSAND
 • 1992 - VERITASPARKEN I BÆRUM
 • 1993 - JERNBANEPARKEN PÅ HAMAR
 • 1994 - HYDROPARKEN I OSLO
 • 1995 - BOTANISK HAGE I OSLO
 • 1996 - SANDVEDPARKEN I SANDNES
 • 1997 - ILAPARKEN I TRONDHEIM
 • 1998 - HAFSLUNDPARKEN I SARPSBORG
 • 1999 - DAMSGÅRD HOVEDGÅRD LAKSEVÅG – BERGEN
 • 2000 - LOHØGDA BORETTSLAG I OSLO
 • 2001 - BRAGERNESÅSEN, DRAMMEN
 • 2002 - BREKKEPARKEN I SKIEN
 • 2003 - BARONIET ROSENDAL, KVINNHERAD
 • 2004 - VALHALLAPARKEN I NARVIK
 • 2005 - GAMLEHAUGEN I BERGEN
 • 2006 - DRONNINGPARKEN I SLOTTSPARKEN – OSLO
 • 2007 - MUUSTRØPARKEN I  INDERØY
 • 2008 - RÅDHUSPARKEN I MOSS
 • 2009 - BYPARKEN I STAVANGER
 • 2010 - BYPARKEN I MOSJØEN
 • 2011 - UNIVERSITETET I OSLO, BLINDERN
 • 2012 - PARKEN VED GJENNESTAD GARTNERSKOLE, STOKKE
 • 2013 - NANSENPARKEN, SNARØYA I BÆRUM
 • 2014 - ELVEPARKENE I DRAMMEN
 • 2015 - DYREPARKEN, KRISTIANSAND
 • 2016 - PARKEN - NORGES MILJØ OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
 • 2017 - PRESTEGÅRDSHAGEN I SPYDEBERG
 • 2018 - HAVSTEIN KIRKEGÅRD, TRONDHEIM
 • 2019 - BJERKEDALEN PARK, OSLO
 • 2020 - INGEN TILDELING – KORONA-ÅRET
 • 2021 - KULÅSPARKEN/KIRKEPARKEN, SARPSBORG
 • 2022 - SØNDRE PARK, LILLEHAMMER