Sterkt faglig program under Park og Anleggsmessen

Nyhet

Publisert

Nå nærmer det seg Park og Anleggsmessen på Lillestrøm igjen. Årets messe finner sted torsdag 24. og fredag 25. november, og som vanlig er det NAML som står bak det rikholdige fagprogrammet. NAMLs fagansvarlige Bjørn Aakerholt lover både overvann, batteriløsninger og bærekraftig jord.

- Park og Anleggsmessen er et av høydepunktene våre når vi ser året under ett, og utenom årsmøtet og fagdagen vår om våren er det sannsynligvis det arrangementet som samler flest NAML-medlemmer under ett tak.

- Tradisjonen tro inviterer vi nok en gang alle medlemmer og andre interesserte til et rikt fagprogram de to dagene messen pågår, samtidig som NAML Øst inviterer til sosialt samvær på torsdagskvelden, forteller fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML.

Det er han som har hatt ansvaret for å sette sammen årets program, og lokal overvannsdisponering (LOD) peker seg ut som det kanskje fyldigst belyste temaet.

Dypdykk i lokalt overvann
- LOD blir viktigere og viktigere i takt med et stadig mer ustabilt klima, og er også et område hvor bransjen vår vil ha en nøkkelrolle fremover når det gjelder transformasjonen byene våre må gjennom for å håndtere stadig mer uforutsigbare vannmasser. De offentlige kravene om håndtering av overvann på egen tomt har begynt å komme. Derfor har det vært helt naturlig å dypdykke litt i dette temaet, sier han.

Fra regnbyen Bergen kommer anleggsgartnermester Stein Wikholm for å fortelle hvordan hans bedrift løser overvannshåndteringen i eget bygg, og ACO Nordic – som vant en innovasjonspris under årets GaLaBau-messe – vil presentere sine løsninger for overvann.

Det vil også bli en gjennomgang fra blant annet Brødrene Dahl av hva som finnes av løsninger for mindre private anlegg, og ASAK Miljøstein kommer for blant annet å fortelle om testresultatene for sine permeable dekker, som er utført i samarbeid med SINTEF, ved deres produksjonsanlegg i Trøndelag.

Les saken fra juli i år om Sintefs test av ASAKs permeable dekker her

 

Skjermbilde 2022-10-20 kl. 07.41.14.png

 

Gummigranulat, jord og Norges beste uterom
Gummidekker og gummigranulat er et annet svært aktuelt tema, og for å belyse dette har Bjørn invitert inn Naturvernforbundet. De har tatt til orde for å forby disse dekkene etter funn som ikke gagner vår helse, men som de igjen er klar over vil utfordre kravene om universell utforming i lekearealene.

- Fotballforbundet jobber med forsøk på alternativer til innfylling i kunstgress, og kommer på fredag for å fortelle om dette. Flere kommuner har tatt politiske beslutninger om å fase ut gummigranulat, og da bør vi følge med på hva alternativene blir, sier Aakerholt.

En annen debatt det knytter seg spenning til er Bærekraftig jord? – Gjenbruk? – Nye krav, siktekurver og lang transport?, hvor innleder og ordstyrer Karsten Raddatz vil diskutere med blant annet Norgesjords Tore D Carlsen og byggherre-siden.

- En av aktørene som vant innovasjonspris under årets GaLaBau var Stihl, som fikk prisen for sin løsning for transport, håndtering og ladning av batterier for mindre håndholdt utstyr til det profesjonelle markedet. De kommer for blant annet å fortelle om sitt produkt - bottTainer - som jeg tror vil være et nyttig redskap for de som skjøtter grøntarealer, sier Aakerholt.

Det samlede fagprogrammet under Park og Anleggsmessen finner du her

- Utenom selve fagprogrammet er det også verdt å nevne at den første semifinalen for Østlandet i konkurransen om Norges beste uterom finner sted på torsdagen. Dette er et samarbeid mellom NAML og Kommunalteknisk Forening, og vinneren vil gå videre til finalen som finner sted i Skien nærmere sommeren.

- Og til slutt vil jeg også nevne at rekrutteringsarbeidet som alltid er viktig for oss, og at vi i år vil bygge en stor felles-stand sammen med Fagus og SOA som vi håper at vil tiltrekke seg ungdommene som besøker messen. Det er jo både hele skoleklasser og bedrifter med lærlinger innom i løpet av de to dagene messen varer, og vi håper at disse vil trives hos oss, avslutter Bjørn Aakerholt.

 

Skjermbilde 2022-10-20 kl. 07.39.59.png

 

Utstilling over 18.000 kvadratmeter
Prosjektleder Marit Sagen for Park og Anleggsmessen forteller til NAML-nytt at messen i år vil dekke hele 18.000 kvadratmeter i NOVA Spektrum på Lillestrøm, og i likhet med fagprogrammet ser hun et klart miljøfokus også blant utstillerne.

- El-drift og overvannsløsninger er to områder som en rekke av utstillerne i år fokuserer på, og vi ser også en tydelig trend når det gjelder økt miljøfokus – og kanskje i særdeleshet innenfor lekeplasser og uteromsmøblering.

- Når det gjelder forventningene våre til årets messe er vi optimister. Besøkstallene våre i fjor var veldig gode på tross av at vi ikke var helt ute av pandemien på det tidspunktet, og i år ser vi et rekordhøyt antall utstillere. Dette pleier gjerne å være en grei indikasjon på hvordan besøkstallene våre også kommer til å bli, og vi gleder oss stort til å ta imot utstillere, foredragsholdere og besøkende 24. og 25. november, sier hun.