Bransjedugnad for ny anleggsgartnerutdannelse ved Mysen vgs

Publisert

Til høsten vil anleggsgartnerbransjen i Indre Østfold jobbe bransjedugnad ved Mysen vgs, hvor de vil rehabilitere et uteområde ved skolen. På den måten vil bransjen bli kjent med interesserte elever samtidig som elevene vil få et innblikk i hva en anleggsgartner faktisk jobber med og utfører.

Etter målrettet innsats gjennom flere år trodde Tore D. Carlsen og bransjekollegaene hans i Indre Østfold at de hadde lyktes med å få opprettet en VG2 Anleggsgartner-linje ved Mysen vgs i fjor høst. Stor var derfor skuffelsen da det i desember 2022 ble klart at dette likevel ikke ble noe av for skoleåret 2023-24.

- Vi verken vant eller tapte, og ble en del av dimensjoneringsdebatten i storfylket Viken. Så vi fikk ikke avslag, men positive tilbakemeldinger og beskjed om å søke på nytt. Det kommer vi selvsagt til å gjøre, og fram til den søknaden skal behandles er det planen vår å gjøre en så grundig jobb at det rett og slett er umulig å komme utenom oss i denne runden, sier en kamplysten Tore D.

- Anleggsgartnerbransjen i Indre Østfold-regionen har i mange år hatt et stort behov for rekruttering og Mysen vgs har hatt et ønske om å få denne utdannelsen på plass i flere år, så nå jobber vi tett sammen for å få et positivt vedtak i Fylkestinget desember 2023, legger han til.

 

Har samlet 14 bedrifter
Derfor har han nå samlet 14 små og store anleggsgartnerbedrifter i Indre Østfold, og sammen har disse dannet Foreningen VG2 anleggsgartner til Mysen videregående skole. Navnet forteller med all ønsket tydelighet hva som er foreningens formål.

Det er å bistå til å få den nødvendige utdanningen på plass, forteller han.

- Vi er allerede godt i gang med arbeidet vårt, og sammen med Mysen vgs har vi nå tatt initiativet til et mini-prosjekt vi vil gjennomføre ved skolen til høsten. Etter at den ene klassen med bygg- og anleggsteknikk ved Askim vgs ble flyttet til Mysen er det nå et stort antall VG1 bygg- og anleggsteknikk-elever ved skolen, og gjennom dette prosjektet vil vi vise dem alt det spennende som kan ligge i anleggsgartnerbransjen.

 

Opparbeider nytt uteområde
- Helt konkret skal vi opparbeide et nytt uteområde ved skolen. På den måten vil skolen få et finere uteområde og bransjen blir kjent med interesserte elever, samtidig som elevene vil få et innblikk i hva en anleggsgartner faktisk jobber med og utfører, sier han.

Foreningen har også inngått en forpliktende avtale med skolen om at dersom de lykkes med å få opprettet en VG2 anleggsgartnerklasse vil bransjen stille med alt av maskiner i starten. Slik vil de gjøre det enklere for fylket å si ja til en slik klasse. I tillegg vil det bli tegnet en Samfunnskontrakt, slik at den nye klassen vil ha en lærlinge-garanti i bunn.

- Målet vårt er at klassen skal levere lærlinger av ypperste kvalitet, og for å få til dette trenger vi et tett og godt samarbeid mellom skolen og næringslivet, påpeker Tore D.

Nettopp mangelen på en solid forankring i næringslivet var noe av det fylket argumenterte med da de vendte tommelen ned for 2023-24-sesongen.

 

Møter, foredrag og strategidebatter
- Det at vi nå har samlet 14 bedrifter til et forpliktende samarbeid viser tydelig at vi nå har denne forankringen på plass. Samtidig er skolen veldig positiv til å få en anleggsgartnerlinje opprettet, og på tvers av de mange dyktige faglærerne på skolen ønskes vi varmt velkommen. De ser store synergier på tvers av fagene, sier han.

Det er derfor en optimistisk Tore D. Carlsen som nå er i gang med enda en runde frivillighetsarbeid for å sikre rekrutteringen til anleggsgartnerfaget i Indre Østfold.

- Jeg har lært utrolig mye om det politiske spillet i løpet av de årene jeg har holdt på med dette. Ingen ting kommer gratis, og ingen planer kan forankres grundig nok.

- Jeg har ikke helt tall på hvor mange møter jeg har deltatt på, hvor mange foredrag jeg har holdt eller hvor mange strategidebatter jeg har vært en del av. Men jeg kjemper for noe som er verdt det for fellesskapet. Dette dreier seg om framtiden for faget vårt i Indre Østfold, og det tror jeg de fleste ser. Nå gjelder det bare at Viken fylkeskommune også tar realitetene inn over seg og gir oss linjen vi trenger, avslutter han.

 

image001 (5).jpg