ISO-sertifisering til Agaia

Publisert

Agaia jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet sitt. Det har nå resultert i sertifisering innen ISO 9001, som handler om å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, og ISO 14001, som legger vekt på at virksomheten skal redusere belastningen på miljøet.

- Visjonen vår er å sette standarden for en bærekraftig framtid innen vårt segment, og misjonen vår er å skape en mangfoldskultur der medarbeidere blomstrer og presterer. Med dette som bakteppe ser vi på ISO-sertifiseringene vi nå har oppnådd som noen av de viktigste strukturelle verktøyene for å oppnå denne visjonen og misjonen.

- Det neste målet vårt nå er å sertifisere oss innen ISO 45001 Arbeidsmiljø, sier Stig Warsla, gruppeleder for kvalitet, HMS, miljø og lean i Agaia.

 

Forutsigbarhet og optimalisering

- Tanken vår er at vi skal bruke disse standardene til å jobbe systematisk og effektivt med forbedringsarbeidene i Agaia. Vi standardiserer de sentrale arbeidsprosessene våre slik at vi skaper forutsigbarhet i den ene aksen og rom for optimalisering i den andre aksen.

- Dette vil gi kundene våre en trygghet ved at vi leverer prosjektet innenfor ramme av tid, kostnad og avtalt kvalitet, og videre at vi skal kunne tilby nye innovative løsninger innen bærekraft basert på faktabaserte beslutninger. For våre ansatte vil dette bety mye av det samme, sier han.

Prosessen med sertifiseringen startet for halvannet år siden, og det siste året har det vært jobbet målbevisst og strukturert for å komme i mål i løpet av 2023. Warsla forteller at prosessen har vært krevende, men veldig givende for alle som har vært involvert.

- Det er en stor jobb som har blitt gjort, og det er mange som har bidratt sterkt til at vi lyktes. De ansatte i Agaia viser seg å være enormt endringsvillige, noe jeg tror vil være et stort konkurransefortrinn for oss i tiden fremover, sier han.

 

Omforente kompetansekrav
- Standardisering av kjerneoppgavene vil skape forutsigbarhet og trygghet i form av at man kan lære vår metode og at man har omforente kompetansekrav. Slik kan vi legge til rette for å ha en kompetent og fleksibel arbeidsstyrke. Vi er en prosjektorientert organisasjon, og da er det viktig at vi kan bruke kompetansen der det trengs mest til enhver tid.

- I Agaia sier vi at folkene våre har en plass på bussen, men man skal kunne skifte sete underveis basert på de behovene organisasjonen til enhver tid har, og basert på den kompetansen man ønsker å utvikle som ansatt. Slik vil vi få utnyttet det potensialet som mangfoldet i organisasjonen byr på best mulig.

- Vi tror også på at når grunnstammen i Agaias metodikk er åpen og synlig, så kan våre ansatte lettere være kreative og innovative for å finne nye og enda bedre måter å løse prosjekter på enn hva vi klarer å se i dag, sier Warsla.

Han har ledet sertifiseringsarbeidet i anleggsgartnerentreprenøren, som til daglig jobber med å utvikle, bygge og vedlikeholde alle typer utomhusanlegg. Revisjonen har vært utført av Kiwa som upartisk aktør.

 

Kundene søker trygghet

Agaia har for tiden flere store pågående kontrakter, blant annet på Regjeringskvartalet, nye Drammen sykehus og Skårerparken. Selskapet bygger også mindre og mellomstore anlegg. Skjøtsel og vedlikehold utgjør en betydelig del av virksomheten.

- Vi ser at kundene og oppdragsgiverne våre søker trygghet i sertifiseringer når de skal ha utført prosjekter. Ofte er det er et krav at man har ISO-sertifiseringer eller tilsvarende. Vi ønsker å imøtekomme våre oppdragsgivere på dette slik at vi sammen med kunden kan konsentrere oss om å løse oppdraget best mulig, fremfor å bruke tid på å overbevise dem om at systemene våre for ivaretakelse av kvalitet og miljø er gode nok.

Administrerende direktør Petter A. Vistnes i Agaia tror de nye sertifikatene vil bety mye både for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

– Standardiseringen av arbeidsprosessene vil skape forutsigbarhet for våre ansatte og gi oss en større mulighet for å skape ett felles Agaia med samme kultur, kompetansekrav og helhetlig styring av operasjonen vår. For kundene og samarbeidspartnerne våre betyr dette at de har med en åpen, seriøs og pålitelig aktør som vil levere prosjekter og tjenester av høy kvalitet, sier han.